Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFOs krav til statsbudsjettet 2015

FFOs krav til statsbudsjettet 2015

Til høsten legges statsbudsjettet for 2015 fram av regjeringen. I den forbindelse har FFO, i likhet med tidligere år, utarbeidet en rekke krav som vi nå har sendt til ni statsråder. I hvert enkelt brev ber vi om et møte for å drøfte kravene våre.

FFOs krav er utarbeidet på bakgrunn av de fire hovedkravene som vi oversendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i november 2013. Hovedkravene ble kort tid senere fulgt opp med drøftinger i det årlige kontaktutvalgsmøte mellom FFO og regjeringen.

Kravene til FFO tar utgangspunkt i funksjonshemmedes velferd, rettssituasjon og levekår. Vi legger også til grunn at Norge nå har ratifisert FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

For å møte behovene til mennesker som lever med funksjonshemning og kroniske sykdommer mener FFO det kreves betydelige satsninger på følgende områder:

  • Å sikre levekårene og tjenestetilbudet til familier som har store omsorgsoppgaver for barn og unge med funksjonshemninger eller kroniske sykdommer.

  • Sørge for at funksjonshemmede og kronisk syke får et godt tilbud om habilitering og rehabilitering utfra individuelle behov.

  • Øke innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid.

  • Sikre at mennesker med funksjonshemning har tilgang til boliger og i større grad kan velge hvor de vil bo.

Her kan du laste opp:

FFOs hovedkrav til Statsbudsjett 2015 (word)
FFOs hovedkrav til Statsbudsjett 2015 (pdf)

Her kan du laste opp de ni kravbrevene som er sendt til følgende statsråder:

Barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (word)
Barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (pdf)

Finansminister Siv Jensen (word)
Finansminister Siv Jensen (pdf)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (word)
Helse- og omsorgsminster Bent Høie (pdf)

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (word)
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (pdf)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (word)
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (pdf)

Justisminister Anders Anundsen (word)
Justisminister Anders Anundsen (pdf)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (word)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (pdf)

Kulturminister Torhild Widvey (word)
Kulturminister Torhild Widvey (pdf)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (word)
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (pdf)