Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FN-konvensjonen ratifiseres i dag

FN-konvensjonen ratifiseres i dag

I dag ratifiserer Norge en FN-konvensjon som skal bedre rettsikkerheten til funksjonshemmede.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne innebærer blant annet en plikt for Norge til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn.

Men vil konvensjonen bidra til å sikre funksjonshemmedes rettssituasjon i praksis? Det spørsmålet stiller FFO i en kronikk i Dagsavisen i dag.

FFO deltok på den offisielle markeringen av ratifiseringen i dag. Knut Magne Ellingsen, leder i FFO, var representert i et panel som skulle si litt om forventninger, overvåkning og rapportering.

Skyggerapport

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gikk langt i å antyde at det er FFO som vil få i oppgave å lage skyggerapport. Det vil si sivilt samfunns tilbakemelding på Norges oppfølging av forpliktelsene i konvensjonen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er uavhengig tilsynsorgan for konvensjonen.

Tilleggsprotokoll

For at konvensjonen skal få en reell virkning for funksjonshemmede mener FFO at den må den inkorporeres i norsk rett. Det må også ratifiseres en tilleggsprotokoll. Uten denne er det ikke mulig for enkeltpersoner å klage på at bestemmelser i FN-konvensjonen ikke innfris.

Les også

Funksjonshemmede får sikret sine rettigheter (NTB)

Ny konvensjon – bedre liv?

Du har rett – lettlest utgave av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

LDOs tilsyn med FN-konvensjonene