Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Folketrygdloven tolkes for strengt

Folketrygdloven tolkes for strengt

FFOs Rettighetssenter mottar en del henvendelser som tyder på feil i praktisering av folketrygdloven. Derfor skrev vi brev til Sivilombudsmannen der vi tar opp saker som gjelder stønad til vedlikehold av parykk og revurdering av uførepensjon ved en inntektsoverskridelse utover frigrensen på 1G.

Forskriften er strengere enn loven

En person som mister håret på grunn av sykdom har rett til å få dekket utgiftene ved kjøp av parykk etter folketrygdloven. Samme lov gir personen krav på stønad til vedlikehold av parykk.

Arbeidsdepartementets forskrift til folketrygdloven bestemmer imidlertid at det ikke skal gis stønad til vedlikehold av parykk. Dette får økonomiske konsekvenser for de personene det gjelder – til tross for at de etter loven har rett på å få vedlikeholdet dekket økonomisk.

Vurdering av uføregrad

En annen sak som FFO tar opp i brevet til Sivilombudsmannen gjelder praksis fra Trygderetten. I henhold til Trygderetten skal enhver inntektsoverskridelse utover frigrensen på 1G medføre automatisk reduksjon eller bortfall av uførepensjon. Konsekvensen er at en må betale tilbake alt en har mottatt i uførepensjon etter at overskridelsen fant sted.

Selv om en dom fra Lagmannsretten, som er rettslig hevet over/som binder Trygderetten, skal en inntektsoverskridelse føre til en vurdering av hvorvidt dette bør få konsekvenser for personens uføregrad. I stedet for å følge denne praksisen har Arbeids- og velferdsdirektoratet instruert NAV om å se bort fra dommen i Lagmannsretten, og fortsette den lovstridige praksisen med automatisk reduksjon eller bortfall.

I henhold til sivilombudsmannsloven § 11 kan man gjøre Sivilombudsmannen oppmerksom på slike feil. Sivilombudsmannen fører tilsyn med forvaltningens praktisering av regelverket og kan gi en rådgivende uttalelse for å rette opp feilen. Etter at FFO sendte brevet har Sivilombudsmannen tatt opp disse sakene med Arbeids- og velferdsdirektoratet i eget brev.

Her kan du laste ned:

Her kan du lese FFOs brev til Sivilombudsmannen (pdf).
Her kan du lese Sivilombudsmannens brev til NAV (pdf).