Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Første innspillsmøte til FN

Første innspillsmøte til FN

FFO har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med å skrive en skyggerapport om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) blir ivaretatt i Norge. Rapporten skal sendes både til norske myndigheter og FN.

For å kunne levere en god rapport ble funksjonshemmedes organisasjoner og andre invitert til et åpent innspillsmøte fredag 20. juni, ledet av advokat Else Leona McClimans.

Innspillsmøte, skyggerapport FN-konvensjonen. Liv Arum og Else McClimans.

- I dag hadde vi vårt første innspillsmøte. Hovedfokuset på møtet var arbeid, utdanning og levekår. Dette er veldig viktige rettigheter for funksjonshemmede. I dag har vi fått veldig mange nyttige innspill, og veldig mye av det vi får høre i dag bekrefter mye av det vi har trodd har vært utfordringene, spesielt innen tilrettelegging og segregering, sa leder av FFOs rettighetssenter, Anne Therese Sortebekk.

FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vil vurdere om norske myndigheter har gjort jobben sin godt nok. Komiteen har anledning til å gi anbefalinger til hva norske myndigheter kan gjøre bedre. Det har vært flere tilfeller der kritikk fra FN har ført til endringer i Norge.

Det vil bli holdt flere innspillsmøter før den endelige rapporten ferdigstilles.

 

Har du et innspill til skyggerapporten? Klikk her for å sende inn ditt innspill.

Se video fra innspillsmøte på FFOs Youtube-kanal: