Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Frykter dårligere BPA-ordning

Frykter dårligere BPA-ordning

Regjeringens forslag om å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er på høring. FFO er glad for rettighetsfestingen, men er redd forslaget vil svekke ordningen brukerne har i dag.

- Forslaget tar mer hensyn til kommunenes behov for fleksibilitet enn til brukerne. Det er feil fokus, konstaterer Liv Arum, generalsekretær i FFO.

Arum understreker at lovforslaget må behandles grundig i Stortinget, slik at vi ikke står igjen med et forslag som blir dårligere enn den eksisterende BPA-ordningen.

- Når timer til støttekontakt og samfunnsdeltakelse holdes utenfor ordningen. Og når deler av assistansebehovet defineres som helsehjelp og heller ikke omfattes av ordningen, står vi igjen med en sterkt innsnevret ordning som i praksis kan bli dårligere enn den brukerne har i dag, sier Arum.

Assistent med på reise

Forslaget omtaler ikke BPA utenfor hjemmet eller på reise. FFO er redd prinsippet om at oppholdskommunen skal betale, vil føre til at det ikke lenger blir mulig å ta med seg assistent utenfor kommunegrensen. FFO mener bruker selv må kunne styre de timene vedkommende har vedtak om, og kunne ta med assistent på gjøremål også utenfor kommunen og ut av landet.

- Dette må helt klart fortsatt være mulig i en rettighetsfestet ordning. BPA må følge personen og det livet denne lever innenfor den timerammen vedkommende har vedtak om, uten å være begrenset av kommunegrenser eller landegrenser, sier generalsekretæren i FFO.

Likhet for loven

Hun påpeker også at det er store variasjoner mellom kommuner når det gjelder praktiseringen av BPA. Det illustrerer blant annet de tilbakemeldingene som FFOs Rettighetssenter får. Ved å rettighetsfeste retten til selv å velge å få sine tjenester organisert som BPA, mener FFO at det vil bidra til mer ensrettet praksis. Det skal ikke avhenge av hvor en bor i landet om en skal få BPA eller ei.

FN-konvensjon forplikter

- Norge ratifiserte nylig FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retten til å leve et selvstendig liv er et av prinsippene konvensjonen bygger på. Dette forplikter Norge til å gi funksjonshemmede assistanse til å kunne leve et selvstendig liv. Vi mener regjeringen derfor må vedta en rettighetsfesting av BPA som oppfyller dette, avslutter Liv Arum.

Her er FFOs hovedsynspunkter:

  • FFO støtter forslaget om at det gis individuell rett til å kunne få praktisk bistand og opplæring organisert som BPA.

  • FFO er ikke enig i den avgrensningen av rettigheten som foreslås for at organisasjonsformen skal være kostnadsnøytral.

  • FFO støtter ikke departementets måte å definere stort behov på.

  • FFO støtter ikke forslaget om at rettigheten til selv å velge BPA avgrenses til personer under 67 år.

  • FFO støtter prinsippet om at kommunen på eget initiativ skal sende vedtak om avslag på BPA innenfor intervallet 25-32 timer til overprøving hos Fylkesmannen.

  • FFO støtter ikke forslaget om at retten til å få organisert tjenester som BPA ikke omfatter tjenester som krever mer enn én tjenesteyter til stede og nattjenester.

  • FFO støtter ikke departementets vurdering om støttekontakt holdes utenfor rettighetsbestemmelsen.

  • FFO støtter ikke departementets vurdering om at helsetjenester holdes utenfor rettighetsbestemmelsen.

  • FFO støtter ikke departementets vurdering om at avlastning må holdes utenfor rettighetsbestemmelsen.

Her kan du lese FFOs høringssvar i denne saken.