Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Funksjonshemmedes rettigheter blir ikke innfridd

Funksjonshemmedes rettigheter blir ikke innfridd

Rettigheter var tema på et frokostseminar i FFO tirsdag 11. juni. Der var det bred enighet om at noe må gjøres med rettssituasjonen til funksjonshemmede.

- På dette området er det et stort behov for rettshjelpsordninger, sa Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Utgangspunktet for seminaret var en fersk gjennomgang av funksjonshemmedes rettigheter de siste ti årene. Advokat Else Leona McClimans har gjennomført denne på oppdrag for FFO. Hun har blant annet sett på rettighetene i opplæringsloven, trygdesaker og helse- og omsorgstjenesten.

Konklusjonen er at det ikke er lovfestingen i seg selv som er problemet. Det er mange bra rettigheter i Norge, men problemet er gjennomføringen av dem.

- Utfordringen er ikke å ha rett, men å få rett, påpekte McClimans da hun presenterte sine funn.

Rettshjelp

Merete Smith var invitert til å sitte i et panel sammen med Robert Eriksson (Frp), leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Smith sa at det må følge penger med lovfestede rettigheter, noe det svært ofte ikke gjør. Derfor er behovet for rettshjelp innenfor velferdsretten stor. Hun pekte også på offentlige kontorers veiledningsplikt, og at denne ikke alltid etterleves.

- Det handler ikke om vond vilje, men om en presset hverdag og mangel på kompetanse, sa Advokatforeningens generalsekretær.

Smith oppfordret FFOs Rettighetssenter til å velge seg ut et par saker som vi får en advokat til å fremme søksmål om. Dette for å statuere et eksempel på at rettssituasjonen ikke er god nok.

Sanksjonsmuligheter

I 2011 ble funksjonshemmedes rettssituasjon satt på dagsorden i en rekke TV2-saker. Dette førte til et representantforslag, med Robert Eriksson (Frp) i spissen, som krevde en helhetlig gjennomgang av lovfestede rettigheter og sanksjonsmulighetene.
Nylig har Eriksson sendt et nytt brev til Justisdepartementet med dette som tema, og nå håper han på et raskt svar.

- Det er et problem når velferdsordninger overgis helt og fult til kommunene. Vi vet at mange små kommuner ikke har den spesialkompetansen som kreves for å kunne gi riktig informasjon og følge opp funksjonshemmede og kronisk syke, sa Eriksson.

Her kan du laste ned:

Rapporten om funksjonshemmedes rettssituasjon (pdf)
Rapporten om funksjonshemmedes rettssituasjon - kortversjon (pdf)