Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / God uttelling på Extra-tildelingen

God uttelling på Extra-tildelingen

FFO fikk til sammen 2,974 400 millioner kroner til 11 prosjekter under årets Extra-tildeling. Årets samarbeidsprosjekt gikk til ett i vår portefølje – en nettside for barn med nedsatt funksjonsevne.

Nettsiden www.sånnerjeg.no skal basere seg på innhold fra TV-serien «Sånn er Jeg og Sånn er det», og fra barna som bruker siden. Det er Bivrostfilm som står bak søknaden til nettsiden, samt TV-serien som ble sendt på NRK. Du kan se serien her.

I sin søknad skriver Bivrostfilm at en nettportal som tar utgangspunkt i seriens popularitet, budskap og formidlingsglede er den rette måten å videreføre og utvikle prosjektet videre.

Den viktigste videreutviklingen vil være at nettsiden også vil inneholde historier om andre barn enn de som er med i serien. Gjennom animasjoner og illustrasjoner basert på barnas tegninger og fortelleringer vil vi få kunnskap om flere diagnoser og disse barnas egne livserfaringer.

Alternativ rapportering

Norge ratifiserte FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i juni 2013. FFO har nå fått 432 000 kroner til å følge opp dette arbeidet med en egen alternativ rapportering på vegne av funksjonshemmedes organisasjoner. Rapporten skal sendes til FN-komiteen, og skal fortelle hvordan Norge følger opp hver enkelt bestemmelse i konvensjonen.

I tillegg fikk FFO støtte til å gjennomføre en konferanse om status for et universelt utformet Norge innen 20125 og veien videre. Vi fikk også midler til prosjektet «Sjelden – men ikke alene». Dette vil være en serie korte filmer som skal ta opp temaer som er felles for pårørende til mennesker med sjeldne diagnoser.

«Samhandling for oss?» er tittelen på et erfaringsseminar om samhandlingsreformens konsekvenser som FFO også fikk penger til å gjennomføre i 2014. Målgruppen for seminaret er FFOs 75 medlemsorganisasjoner.

Du finner mer informasjon om Extra-tildelingen på nettsidene til ExstraStiftelsen.