Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Grundig gjennomgang av budsjettpostene

Grundig gjennomgang av budsjettpostene

Tradisjon tro, arrangerte FFO sin årlige budsjettkonferanse tre dager etter at Statsbudsjett 2014 ble lagt fram. Hva krevde vi og hva fikk vi? Hva kan vi forvente av den nye regjeringen? Dette var spørsmål som stod på dagsorden.

Etter at budsjettforslaget ble lagt fram 14. oktober har rådgiverne i FFO finlest proposisjonene. I dag presenterte de sine funn og kommentarer, som er et årlig arrangement for medlemsorganisasjonene våre. Vel 40 deltakere hadde tatt turen til FFO denne dagen.

Det ble stilt flere spørsmål underveis, blant annet om rehabilitering og særfradragsordningen for store sykdomsutgifter.

Mange av sakene som rådgiverne omtalte i sine presentasjoner vil FFO ta videre i høringene på Stortinget og møter med ny regjering. En av dem handler om regjeringens satsning på hverdagsrehabilitering. Det er satt av 22 millioner kroner til dette i budsjettforslaget. FFO kommer til å kreve at tilsvarende beløp settes av til utvikling og utprøving av modeller for spesifikk habilitering og rehabilitering i kommunene.

Ny regjering – hva skjer videre?

Solberg-regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon til det rødgrønne budsjettforslaget innen 8. november. FFO vil også følge opp tilleggsproposisjonen i tillegg til den ordninære høringsrunden i fagkomiteene på Stortinget. Høringene på Statsbudsjettet 2014 vil bli gjennomført i uke 45 og 46. Hvordan opplegget rundt tilleggsproposisjonen legges opp er fortsatt uklart.