Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Håndheving av FFOs røykeforbud

Håndheving av FFOs røykeforbud

På FFOs Kongress i november 2011 ble det gjort vedtak om røykeforbud i FFO. Nå har hovedstyre drøftet hvordan vedtaket skal håndheves.

FFOs hovedstyre drøftet i mars hvordan vedtaket skal håndheves, og har besluttet følgende:

«Tillitsvalgte og ansatte i FFO på alle nivåer har et ansvar for å formidle informasjon om vedtaket og hva dette innebærer. Dette gjelder både skriftlig informasjon i forkant av arrangementer og muntlig informasjon underveis.

Styrene i FFO lokalt har ansvar for at arbeidsavtaler inkluderer krav om at ansatte skal være røykfrie i arbeidstiden. Dette gjelder både for nye arbeidsavtaler og eksisterende. For eksisterende avtaler settes det en frist til 1. Januar 2013 for at disse endres i tråd med vedtaket.

FFOs hovedstyre ønsker ikke å gå inn på sanksjoner for brudd på vedtaket. Det appelleres i stedet til at vedtaket respekteres i tråd med den skisserte forståelsen av det.»

I dette vedtaket ligger det et betydelig ansvar på tillitsvalgte og ansatte i alle ledd i FFO om aktivt å formidle informasjon om vedtaket. Som formulering for bruk i praktisk informasjon i forbindelse med invitasjoner til møte, kurs og konferanser anbefales:

«FFOs Kongress har gjort vedtak om at alle FFOs arrangementer – lokalt, fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie. Dette innebærer at møter, kurs og konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor rammen av arrangementene.»

Når det gjelder kravet om at alle ansatte i FFO skal være røykfrie i arbeidstiden, er dette innført tidligere for ansatte nasjonalt. For ansatte i FFO lokalt anbefales det å bruke de samme formuleringene som i de nasjonale arbeidsavtalene:

«FFO praktiserer et røykfritt miljø. Det er derfor ikke anledning til å røyke i arbeidstiden.»

Formuleringen tas inn som et tillegg i ansettelseskontrakten for den enkelte. Brudd på denne avtalen vil være et brudd på arbeidskontrakten.

Vedtaket på FFOs Kongress er gjort på bakgrunn av forslag fra Astma- og allergiforbundet. I begrunnelsen lå det en tydelig helsepolitisk argumentasjon. I tillegg til at alle skal sikres full deltakelse på alle FFOs arrangementer ble det også understreket at det er viktig at FFO bidrar til å vise vei for nødvendige samfunnsendring for store grupper gjennom egen tilrettelegging av arrangementer.

FFO ber derfor om at vedtaket følges aktivt opp i alle ledd.