Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Lanserte plattform for arbeidslivspolitikk

Lanserte plattform for arbeidslivspolitikk

«Flere i arbeid» er tittelen på plattformen som ble lansert på et frokostseminar i dag. I plattformen skisserer FFO en rekke anbefalinger og løsninger på hva som kan bidra til at flere funksjonshemmede og kronisk syke inkluderes i arbeidslivet.

- Jeg håper at vår plattform kan gi inspirasjon til en god debatt. Notatet er ikke uttømmende, men vi har foreslått noen løsninger vi mener kan bidra til å få flere funksjonshemmede til å delta i arbeidslivet, sa generalsekretær Liv Arum.

Statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet var invitert til å kommentere plattformen til FFO. I likhet med FFO påpekte han at kompetansen i NAV er for lav. Dette vil regjeringen gjøre noe med.

Statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet.- Tiltakssystemet vi har er ganske komplisert. Det er vanskelig for både brukere og saksbehandlere i NAV å forholde seg til dette. I en stortingsmelding om arbeidsmarkedstiltak, som vi skal legge fram, kommer vi til å foreslå forenklinger på dette området. Det vil ikke bli foreslått kutt, men forenklinger som skal gjøre det lettere å forholde seg til tiltakene, sa statssekretær Åmland.

Statssekretær Torkil Åmland kommenterte FFOs plattform fra regjeringens side.

Tommy Rovelstad i Telenor OpenMind fortalte om hvordan de jobber for å få funksjonshemmede i arbeid.

- OpenMind er ikke et veldedig arbeid som Telenor gjør. Dette er en klar og tydelig rekrutteringsmetode som brukes for å få tak i funksjonshemmede med spesiell kompetanse. De har blant annet ansatt egen coach som følger opp hver enkelt ansatt, fortalte Rovelstad.

Politisk debatt: Anette Trettebergstuen (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp), Olaug Bollestad (Krf) og Bente Stein Mathisen (H).

Seminaret ble avrundet med en kort politisk debatt. I panelet deltok Anette Trettebergstuen (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp), Olaug Bollestad (Krf) og Bente Stein Mathisen (H).

Det var bred enighet i at det må gjøres mer for at flere funksjonshemmede skal komme seg i jobb. FFO utfordret politikerne til å si hva deres parti vil gjøre for å bidra til dette. Høyre mener en av løsningene er mer bruk av tilretteleggingsgaranti og kontaktpersoner på arbeidsplassen som kan være til hjelp i starten av en jobb. Krf og Ap pekte på betydningen av språk og omtale, og at negative holdninger bidrar til at funksjonshemmede stenges ute. Samfunnet går glitt av store ressurser dersom ikke flere får muligheten til å prøve seg i en jobb.

Her kan du laste ned FFOs plattform for arbeidslivspolitikk.