Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Melding ut i det blå

Melding ut i det blå

Regjeringen Solberg trakk for litt siden Stortingsmelding 46 «Flere i arbeid». Dette er FFO svært kritiske til. Som følge av dette avsluttes for eksempel kurset «Jobb og mulighet», et tiltak som har gitt gode muligheter til folk som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Det skriver generalsekretær Liv Arum i et innlegg på Nye meninger i Dagsavisen 22. november.

Vi har i flere år etterlyst en klar strategi og retning for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Norge har klart seg gjennom økonomisk utfordrende tider og har lav arbeidsledighet. Men den lave ledigheten har ikke bidratt til at flere funksjonshemmede kommer i arbeid.

Vi frykter at den nye regjeringens manøver med å trekke denne meldingen, setter prosessen mange hakk tilbake. Det er ikke spesielt klargjørende for oss hva statssekretær Kristian Hauge Dahlberg (Frp) i Arbeidsdepartementet mener med «vi trenger ikke denne meldingen for å starte arbeidet: Regjeringen vil fremme tiltak fortløpende», som han skriver i Dagsavisen onsdag 20.11.13.

Den nye regjeringen sender positive signaler ved å legge inn 3000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne i budsjettet. Samtidig varsler arbeidsminister Robert Eriksson at man ønsker å se på økt bruk av midlertidige ansettelser for å få ned terskelen til arbeidslivet og få flere funksjonshemmede i jobb. Mange virkemidler og tiltak står til rådighet for arbeidsgivere i dag når de ønsker å tilby funksjonshemmede arbeidssøkere en stilling. Midlertidig tilsetting er ikke ett av dem!

FFO mener arbeidsministeren trekker helt feil verktøy opp av kassa når han foreslår å myke opp arbeidsmiljøloven. Dette vil skape stor usikkerhet og gi et dårligere stillingsvern for ansatte. Alle er avhengig av trygghet og forutsigbarhet i et arbeidsforhold, og i særdeleshet funksjonshemmede. Det finnes allerede gode tiltak som kan få flere i arbeid, men som er for dårlig kjent og må brukes mer.

Så slutt å bruk funksjonshemmede som alibi for forslag når konsekvensen er å svekke det generelle stillingsvernet i arbeidslivet. Det er ikke funksjonshemmede tjent med.

Vi håper at regjeringen lytter til reaksjonene som er kommet de siste ukene, blant annet fra FFO, på forslaget om midlertidig ansettelser og anbefaler at det raskest mulig kommer en ny stortingsmelding. En melding som synliggjør strategien fremover slik at vi slipper diskusjoner om fortløpende tiltak som ikke hjelper funksjonshemmede inn i arbeid.