Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Mener flere bør anmelde lovbrudd

Mener flere bør anmelde lovbrudd

I en sak på TV2 1. mai 2012 oppfordrer FFO flere til å politianmelde offentlige etater som bryter loven. FFO er lei av å vente på at regjeringen skal gripe inn mot alle lovbruddene begått av kommuner og offentlige etater.

Utålmodig er også FrP som stilte spørsmål om hva som skjer på dette området i spørretimen på Stortinget denne uka.

I 2010 og 2011 var det flere mediesaker som satte søkelys på brudd på lovfestede rettigheter og hvilke konsekvenser dette får for enkeltpersoner. Oppslagene endte med en historisk debatt i Stortinget som handlet om brudd på lovfestede rettigheter. Etter denne debatten har lite skjedd.

En av de som har fått erfare et slikt lovbrudd er Magne Tvedt som TV2-saken handlet om.

Tvedt har en dødelig muskelsykdom. Han er lam i hele kroppen og kan kun kommunisere med øynene. Mannen som er fullstendig klar i hodet, ble offer for et grovt lovbrudd da kommunen i fjor høst, uten lov, hentet den tidligere ingeniøren i sitt eget hjem. Mot sin vilje bor Tvedt i dag på sykehjem.

Denne saken er et eksempel på tusenvis av lovbrudd begått av det offentlige. I dette tilfellet er det snakk om ulovlig frihetsberøvelse. Disse lovbruddene får ofte ingen konsekvenser. Og det finnes knapt sanksjonsmidler mot lovbryterne.

Kommunene slipper unna

- Vi ser at folk i mye større grad må slåss for de rettighetene de faktisk har for å få dem oppfylt, og det er jo fordi kommunene slipper unna med å bryte loven, sier FFOs generalsekretær Liv Arum til TV2.

FFO krever nå at regjeringen tar tak i problemet med offentlige lovbrudd og har nylig sendt et purrebrev til justisministeren.

Arum sier videre til TV2 at hun har stor forståelse for at ting tar tid etter tragedien den 22. juli. Men presiserer at de omfattende lovbruddene er en sentral sak for FFO, som vi forventer respons på.

FFO mener strikken nå er tøyd altfor langt, og oppfordrer alle som opplever lignende grove lovbrudd som Magne Tvedt til å anmelde forholdet.

For øvrig oppfordrer FFO alle de som erfarer at de ikke får oppfylt sine lovfestede rettigheter til å bruke klageretten til Fylkesmannen (www.fylkesmannen.no), og om nødvendig søke bistand fra Pasient- og brukerombudet (www.pasientombudet.no).

Viktig sak for statsråden

I spørretimen på Stortinget 2. mai etterlyste Robert Eriksson (Frp) hvilke tiltak Justis- og beredskapsdepartementet har iverksatt etter behandlingen av representantforslaget om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter, der et enetemming storting blant annet ba regjeringen vurdere sanksjonsapparatet.

Statsråd Faremo repliserte med at dette er en viktig sak og at det er et ansvar som er fordelt på flere departementer, og et arbeid som må koordineres. Det er gjennomført møter på embetsnivå, men det er ennå ikke trukket noen konklusjoner i arbeidet. Justisministeren håper å komme tilbake til Stortinget i egnet form innenfor kalenderåret.

Her kan du høre hele svaret til justisministeren (88 minutter ut i spørretimen).