Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Momsløftet innfridd

Momsløftet innfridd

Regjeringen har nå tilført momskompensasjonsordningen 251,8 mill. kroner. Det betyr at rammen for 2014 er på 1,2 mrd., i tråd med løftet som er gitt fra Stoltenberg-regjeringen.

Dette er bra, og det bidrar til et større økonomisk handlingsrom i frivillige organisasjoner.

I budsjettproposisjonen formuleres dette slik:

«Dersom bevilgningen ikke rekker til full momskompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle innvilgede søknader».

I dette er det en innrømmelse av at 1,2 mrd. neppe er tilstrekkelig for å gi full momskompensasjon.

Framover vil det derfor være viktig å få fram hva de egentlige momskostnadene i frivillige organisasjoner beløper seg til. På den måten kan rammen øke ytterligere slik at målet om full momskompensasjon oppfylles.