Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Møte med kunnskapsministeren: Tok opp elevers rettsikkerhet

Møte med kunnskapsministeren: Tok opp elevers rettsikkerhet

FFO møtte denne uken politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet for å diskutere våre krav til statsbudsjettet 2015. Flere tema ble løftet fram i møtet mellom FFO og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og politisk rådgiver Magnus Thue mandag 3. mars.

FFO er først og fremst opptatt av elevers rettssikkerhet, og den kampen mange kjemper både mot skole og skoleeier, når de opplever at deres barn ikke får den kvaliteten på undervisningen de har rett på etter opplæringsloven. I den sammenheng pekte blant annet FFO på fylkesmannens manglende mulighet for sanksjoner, noe statsråden hadde merket seg at også andre er opptatte av, for eksempel Barneombudet.

Kvaliteten på lærerutdanningen ble også løftet fram i møtet. FFO ba om at kunnskapsministeren ser på lærerutdanningen, og bidrar til at lærerstudentene lærer mer om elever med særskilte behov, og hvordan de møter dem i klasserommet. Det er også behov for at lærerutdanningen også gir en god innføring i støtteapparatet om finnes rundt læreren.

Les FFOs krav til statsbudsjettet 2015 til Kunnskapsdepartementet her (word).
Les FFOs krav til statsbudsjettet 2015 til Kunnskapsdepartementet her (pdf).