Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ny NAV-veileder

Ny NAV-veileder

Etter ett års samarbeid mellom Universell og NAV kompetansesenter lanseres nå en ny veileder som samler NAVs virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne på ett sted.

«Vi håper den kan være et fyrtårn i arbeidet med tilrettelegging for studenter medfunksjonsnedsettelser», skriver Universell på sine nettsider.

Videre skriver Universell at det er flere instanser som tilbyr virkemidler og gode ordninger for åbistå studenter med nedsatt funksjonsevne til å gjennomføre sinutdanning. Men, at det kan være krevende å navigere i jungelen av virkemidlerog ordninger som finnes, og spesielt når det er andre instanser som rårover tiltakene. 
Dette vil forenkle tilrettelegging på lærestedene. Det vil også gjøre det mulig for lærestedene og svare på konkrete problemstillinger.

For at NAV- veilederen skulle være mest mulig relevant for ansatte somarbeider med tilrettelegging i høyere utdanning, har målgruppa blittinvitert til å gi innspill på utfordringer og behov om avklaringervedrørende NAVs virkemidler gjennom hele prosjektperioden. I tillegghar Universell fått gode innspill fra prosjektets referansegruppe som har bestått av Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Agder.

Les mer