Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Regjeringen styrker helsesøstertjenesten

Regjeringen styrker helsesøstertjenesten

Regjeringen vil styrke helsesøstertjenesten med 300 stillinger og bevilger 180 millioner kroner til denne økningen. Dette har vært et mangeårig krav fra FFO, og det er svært positivt at helseministeren innser hvor viktig dette er.

- Skolehelsetjenesten har potensial til å nå alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn og bidrar til å redusere sosiale helseforskjeller, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.

- En godt utarbeidet skolehelsetjeneste, som er tilgjengelig og til stede for elevene, er svært viktig for gjennomføringen av skoleløpet. Det handler om å avdekke faresignaler tidlig, slik at tiltak kan settes inn før problemene blir for store. En godt dimensjonert skolehelsetjeneste vil også bidra til økt kvalitet på elevenes læringsmiljø og bidra til redusert frafall i skolen, sier Liv Arum.

I Helsedirektoratets "Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten" fra 2010 er det beskrevet et behov for 1 550 ekstra årsverk. Av disse er det 860 helsesøsterårsverk. Helsedirektoratet har estimert en kostnad på 880 millioner kroner for denne oppgraderingen.

- Dette er med andre ord en beskjeden, men viktig satsing regjeringen legger fram. 300 stilinger er en god start og viser at helseministeren tar tak i et viktig tiltak. I fortsettelsen av dette håper vi de politiske partiene overbyr hverandre i valgkampen i hvordan de vil fortsette å øke antall stillinger til skolehelsetjenesten, sier Arum.