Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Skal overvåke og rapportere på FN-konvensjonen

Skal overvåke og rapportere på FN-konvensjonen

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått oppgaven med å føre tilsyn med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

De vil levere supplerende rapport til FN-komiteen på gjennomføringen innen 3. juli 2015, samtidig som regjeringen avleverer sin rapport. FFO ønsker på sin side å lage en alternativ rapport, og ønsker innspill til denne.

FFO er spent på hvordan ombudet vil håndtere oppgaven med å føre tilsyn med en konvensjon som ikke kun har et ikke-diskrimineringsperspektiv, men inneholder hele spekteret av funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Hva ligger for eksempel i tolkningen «uforholdsmessig byrde» og hva er en «rimelig individuell tilrettelegging?» Her vil FFO bidra inn i dialogen og vise til eksempler.

LDO har ikke fått egne ressurser til konvensjonstilsynet, og dette bekymrer FFO. Særlig når vi vet at nesten halvparten av klagene som ombudet behandler gjelder diskriminering av funksjonshemmede. Disse klagesakene danner grunnlag for LDOs rapportering til FN-komiteen.

- FFO har et ansvar for å dele de erfaringene vi har om funksjonshemmedes levekår med ombudet, sa FFOs fagsjef Idun Klette Låhne da hun oppsummerte FFOs kurs om bruk av FN-konvensjonen.

Ønsker innspill

FFO har et ønske om å få utarbeide og levere en alternativ rapport til FN-komiteen, i samarbeid med medlemsorganisasjonene våre og andre organisasjoner av funksjonshemmede. For at denne skal bli mest mulig representativ ønsker vi at medlemsorganisasjoner bidrar med innspill til denne.

I tråd med FN-komiteens retningslinjer for hvordan en alternativ rapport bør se ut, vil FFO gjennomgå hver enkelt artikkel i konvensjonen og reflektere rundt de erfaringene mennesker med ulike former for funksjonshemninger har gjort seg.

- Dette er et svært viktig arbeid for FFO. Vi mener det er nødvendig med en slik alternativ rapport for å synliggjøre hvordan konvensjonen faktisk gjennomføres i Norge. Vi håper det vil kunne påvirke regjeringens politikk på områdene som er viktig for funksjonshemmede, sa Låhne.

Forum for samarbeid

FFO har fått noe midler fra Bufdir i år for å kurse offentlig ansatte i konvensjonen og dens betydning. I dette arbeidet har vi også et mål om å etablere et forum for samarbeid som kan være en start på arbeidet med en alternativ rapport.

FFO mener at et videre arbeid med en alternativ rapport er et svært viktig arbeid som krever dedikerte ressurser, og vi har vært tydelige overfor departementet at det forutsetter en særskilt bevilgning. Arbeidet med en alternativ rapport krever en tett dialog med organisasjonene og vi vil komme med mer informasjon om dette arbeidet så snart vi har fått klarhet i rammebetingelsene.