Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Velferdsgoder forandrer liv på landsbygda

Velferdsgoder forandrer liv på landsbygda

Blant Kinas 83 millioner funksjonshemmede lever 75 prosent av dem på landsbygda. Svært mange lever i ekstrem fattigdom. Men etter at regjeringen vedtok at levekårene til funksjonshemmede skal forbedres ser man nå synlige resultater også utenfor byene.

Et av de store politiske målene til kinesiske myndigheter er å få på plass et velferdssystem som også når ut til fattige mennesker på landsbygda. Norge er ett av landene de henter kunnskap fra for å få dette til. Mens urbane strøk i Kina har hatt en eventyrlig utvikling, blant annet i form av en større middelklasse, har man ikke sett samme utvikling på bygda. I byene har folk hatt tilgang til helsetjenester, de har mottatt økonomisk støtte fra staten ved behov og de har fått pensjonsutbetalinger.

Ektepar i Jilin-provinsen som har fått praktisk og økonomisk hjelp til å klare seg.Hørselshemmede Feng Xue Ku og Liu Shu Xia, som fikk polio som barn, er blant de som nå får økonomisk og praktisk hjelp til et bedre liv på landsbygda i Kina.

Enorme levekårsforskjeller

- Disse velferdsgodene har vært ikke-eksisterende på landsbygda. Der har folk blitt overlatt til seg selv. Skillet mellom urban velstand og fattigdom på landsbygda har derfor bare økt og økt med årene, forteller Kong Lei. Han er prosjektleder i den halvstatlige paraplyorganisasjonen China Disabled Persons Federation (CDPF).

Verst har situasjonen vært for funksjonshemmede, og dem er det mange av i Kina. Det offisielle tallet er 83 millioner. Men da er det først og fremst de med synlige, fysiske funksjonshemninger det handler om. Mennesker med mentale og kognitive funksjonshemninger er ikke tatt med i denne statistikken. Man kan derfor anta at det reelle tallet er mye høyere.

Kong Lei, prosjektleder i China Disabled Persons Federation.Kong Lei forteller videre at svært mange lever i ekstrem fattigdom og uten framtidshåp. Det å ha en funksjonshemning har vært synonymt med at man ikke er arbeidsfør, og da kan man heller ikke forvente å nyte godt av fellesskapets goder. Denne holdningen er i ferd med å snu. Dette takket være iherdig innsats fra CDPF, som har hovedkontor i Beijing og flere hundre lokale avdelinger spredt over hele landet.

Kong Lei er prosjektleder i FFOs søsterorganisasjon i Kina, China Disabled Persons Federation.

700.000 kontaktpersoner

- Gjennom systematisk jobbing har vi nå utdannet over 700.000 kontaktpersoner for funksjonshemmede. Et krav er at disse enten selv har en funksjonshemning eller er pårørende. Hovedoppgaven er å oppsøke og hjelpe funksjonshemmede i nærmiljøet til å få et bedre liv, sier Kong Lei.

Lik fordeling av godene

Utdanningen og rekrutteringen av kontaktpersonene har skjedd parallelt med at kinesiske myndigheter vedtok en femårsplan i 2006 med målsetning om å øke levekårene til funksjonshemmede. Planen skal sikre en mer rettferdig fordeling av godene, og på sikt skal landsbyfolk få like god tilgang til helse- og velferdstjenester som byfolk har hatt i flere år nå.

Bedre selvfølelse

Kontaktpersonene spiller også en viktig rolle i forhold til å bedre levekårene til funksjonshemmede. Ved selv å ha en funksjonshemning viser de at det går an å jobbe selv om man for eksempel er synshemmet eller født med polio.

- For mange av kontaktpersonene er dette den første jobben de har. Dette har gitt dem et nytt syn på livet og ikke minst bedre selvfølelse. Det at kontaktpersonene har en nøkkelrolle i forhold til å bedre levekårene til funksjonshemmede er unikt med Kina. Mennesker som før gjemte seg bort fordi de følte seg ubrukelige har nå blitt synlige skikkelser i nærmiljøet som informasjonsbærere og kontaktpersoner, sier Kong Lei.

Ny femårsplan lansert

I mai 2011 lanserte den kinesiske regjeringen nok en femårs utviklingsplan hvor det blir satt inn enda flere grep for å bedre levekårene til funksjonshemmede. I følge nyhetsbyrået Xinhua skal funksjonshemmede bli inkludert i pensjonssystemet og alle offentlige helsetilbud, på lik linje med den øvrige befolkningen. Et annet mål i planen er at alle som trenger rehabilitering skal få tilgang til dette innen 2015.

- Kina planlegger å gi en million flere jobbmuligheter til funksjonshemmede i byene, og hjelpe 10 millioner fattige funksjonshemmede på landsbygda til å oppnå bedre levekår, skriver nyhetsbyrået.