Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Vil kartlegge levekår i Nepal

Vil kartlegge levekår i Nepal

I 2012 har Atlas-Alliansen hatt et fellesprosjekt for å undersøke om det er mulig å gjennomføre en levekårsundersøkelse i Nepal.

På oppdrag fra FFO har SINTEF allerede gjennomført nasjonale, representative undersøkelser om funksjonshemmedes levekår i syv land i det sørlige Afrika.

Derfor var Arne Eide fra SINTEF og Hanne Witsø fra FFO nylig i Kathmandu. Målsettingen var å snakke med FFOs samarbeidsorganisasjon National Federation of the Disabled – Nepal (NFDN) og en del andre interessenter. Hvis vi starter opp undersøkelsen, er det med NFDN i ledersetet.

Underrepresentert i folketelling

NFDN ønsker en slik undersøkelse velkommen. Resultatene fra den siste folketellingen i Nepal ble presentert den 26. november 2012, og funksjonshemmede er sterkt underrepresentert. Andelen er nede i under to prosent, mens WHO angir at antallet funksjonshemmede i ethvert land er mellom 10 og 15 prosent.

I tilegg til møter med NFDN, hadde SINTEF og FFO møter med Centre for Nepal and Asian Studies på Tribhuvan University, Kathmandu University, Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Ministry for Women, Children and Social Welfare og Central Bureau of Statistics.

- Vi har erfart at disse instansene er nødvendige å ha med på laget. Alle var imøtekommende og hilste initiativet velkommen, og lovte å bidra. Da gjenstår å finne noen som kan finansiere en slik stor undersøkelse, sier Hanne Witsø, bistandsfaglig rådgiver i FFO.

Samarbeid 2013

Under oppholdet signerte også NFDN og FFO avtale om samarbeid i 2013.

- Vi vil fortsette fokuset på godt styresett og satsing på regionalt arbeid, sier Witsø.