Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Yan ble ertet ut av skolen

Yan ble ertet ut av skolen

Da Yan Yuxin (49) var ferdig med fem år på barneskolen orket hun ikke å fortsette skolegangen. De andre barna ertet og lo så mye av henne fordi hun halter på det ene benet. Mange år senere er det hun som hjelper funksjonshemmede barn slik at de får går på skole.

Yan Yuxin fra Kina.Det gjør hun gjennom jobben som kontaktperson for funksjonshemmede i landsbyen hun bor i. Landsbyen ligger i den nordøstlige provinsen Jilin i Kina, som grenser til Russland og Nord-Korea. En av oppgavene er å følge opp familier med funksjonshemmede barn. Med lavmælt stemme forteller hun om en gutt på 11 år med utviklingshemning som hun nylig har besøkt. Ledelsen på skolen nekter han å starte fordi de mener at han ikke er i stand til å lære.

- Jeg har forsøkt å snakke de ansatte ved skolen til fornuft, men har ikke lyktes så langt. I stedet gjør foreldrene sitt beste i å gi han opplæring i hvordan han best mulig kan klare seg selv, sier Yan.

Yan forteller at hun har hatt jobben som kontaktperson i fire år nå, og at hun trives bedre og bedre med oppgaven. Foruten å spre informasjon om blant annet rettigheter og muligheter for opplæring innen husdyrhold og grønnsaksdyrking, er en annen viktig oppgave å lære opp andre funksjonshemmede i kunnskap som hun selv har fått gjennom å gå på kurs.

Yan Yuxin sammen med kollegaer ved det lokale landsbykontoret.

Kontaktperson Yan Yuxin sammen med kollegaer ved det lokale kontoret til China Disabled Persons Federation i Jilin. Ved siden av henne står Li Lin, daglig leder av kontoret, samt kontaktpersonene Zhang Yunshan og Liu Jiliang.

- Det beste med jobben er at jeg nå kan hjelpe andre i landsbyen min, sier Yan, som minnes de vanskelige årene på barneskolen.

- På den tiden var jeg ulykkelig og stresset. Mest av alt hadde jeg lyst til å låse meg inne og bli der, forteller hun.

Før hun ble kontaktperson bestod dagene stort sett av å ta vare på huset, familien og griseoppdrettet som hun og mannen driver. De har en datter på 14 år som nå går på ungdomsskolen.

Mannen til Yan vokste opp i samme landsby som hun selv. Som funksjonshemmet kvinne i Kina er det ingen selvfølge at man blir gift. Gjennom jobben som kontaktperson har Yan også fått nyttig kunnskap om griseoppdrett, og dette har kommet hele familien til gode.

- Vi hadde 20 griser før jeg ble kontaktperson. Nå har vi 200 griser i bingen, og vi klarer oss bra økonomisk, avslutter Yan Yuxin med et smil.