Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ber om 150 millioner ekstra til frivilligheten

Ber om 150 millioner ekstra til frivilligheten

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett strammer kraftig inn aktiviteten for frivillige organisasjoner.

Tilskuddsordningene for funksjonshemmedes organisasjoner har over flere år hatt en negativ utvikling, noe som påvirker frivilligheten sterkt. Derfor tok vi opp dette i høring med Familie- og kulturkomiteen denne uken.

Vi la spesielt fokus på momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

- Vi kan trygt slå fast at lovnaden om full kompensasjon for lengst har slått sprekker. Det er en negativ utvikling i ordningen og gapet mellom bevilgning og full momskompensasjon blir stadig større, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen i høringen.

I juni var det et enstemmig Storting som ba regjeringen styrke momskompensasjonsordningen gjennom en opptrappingsplan og en utvikling av ordningen. Men i budsjettet som er lagt frem øker i stedet avkortningen for fjerde år på rad, stikk i strid med stortingsvedtaket. Tall fra 2016 viser nå at frivilligheten har betalt 400 millioner mer i moms til staten enn det som refunderes.

- For FFOs 70 medlemsorganisasjoner som søkte kompensasjon, viser tall fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet at de nå har mottatt 41 millioner kroner mindre enn de har betalt inn, sa Åsta Tale Stand, rådgiver i FFO.

Ut fra estimerte anslag vil gapet øke i 2018 med 60 millioner kroner dersom utviklingen får fortsette.

- Det er mye penger for oss, penger som i stedet kunne vært brukt til nyttig arbeid i organisasjonene og for deres medlemmer, sa Tale Stand.

Krever mer for mindre

Regjeringen fokuserer sterkt på økt brukermedvirkning i utvikling av offentlige tjenester. Det syns vi er både riktig og nødvendig, men vi må ikke glemme at det stiller store krav om ressurser for den enkelte pasient- og brukerorganisasjon.

- Forventningene til hva vi skal bidra med må følges opp med økonomisk støtte, som vi har bedt om, sier Strand.