Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / - Bevar hjelpemidlene i folketrgyden

- Bevar hjelpemidlene i folketrgyden

Torsdag lanserte FFO sammen med Norges Handikapforbund og Unge funksjonshemmede ny politikk på hjelpemiddelområdet. 

Det er ikke tilfeldig at politikken slippes nå. Det har fra politisk hold vært fremmet forslag om å flytte hjelpemiddelområdet fra folketrygden til kommunene. Organisasjonene har samlet seg for å vise at vi er imot dette forslaget, som i praksis vil bety at brukere får hjelpemiddel på bakgrunn av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse.

- Folketrygdens ansvar for hjelpemidlene må ikke flyttes til kommunene. Det vil gå sterkt utover funksjonshemmedes muligheter til å leve et selvstendig og aktivt liv, sa generalsekretær Lilly Ann Elvestad da hun innledet frokostmøtet.

Flere stortingspolitikere stilte til debatt sammen med Arnt Holte fra Blindeforbundet og Lars Ødegård fra Norges Handikapforbund.

Bente Stein Mathisen (H) kommenterte at hun registrerer sterke signaler fra organisasjonene om å bevare ordningen under folketrygden.

- Forslaget som ble fremmet henger sammen med kommunereformen og utviklingen som viser at mange kommuner velger å ikke slå seg sammen. Derfor er det kanskje ikke grunnlag for å flytte ordningen likevel. Tilbudet om hjelpemidler skal være sømløst, tilgjengelig og gratis, sa hun.

Karin Andersen (SV) parerte Mathisen og viste til eksempel fra Danmark der ordningen ble lagt til kommunene og tilbudet til brukerne har blitt dårligere.

- Kommunereformen er blitt en begrunnelse for mye rart. Flytting kunne uansett ikke gått om kommunene hadde blitt store, slik Mathisen sier. Det bryter med prinsippet om at staten skal ha ansvaret gjennom folketrygden, slik at ordningen blir lik for alle, uten egenandeler og uavhengig av budsjettrammer, sier Andersen.

- Hjelpemidler skal være en rettighet. Forslaget om overflytting handler ikke om å spare penger slik Karin Andersen sier, svarer Mathisen.

Karin Andersen får støtte av Lise Christoffersen (Ap).

- Ap har sagt hva vi mener i innstillingen til kommunereformen. Ordningen hører hjemme i folketrygden, på statlig nivå. Hun leverer videre en direkte etterlysning til ekspertutvalget:

-  Kan ekspertutvalget foreslå en oppskrift på et anbudssystem som fungerer? 

- En rigid anbudsordning kan gi motsatt resultat av det man ønsker. 80 prosent av brukerne er fornøyde i dag, svarer Lars Ødegård.

Arnt Holte foreslår at det skapes et nasjonalt kompetansesenter for å styrke kompetansen i hjelpemiddelordningen.

- Senteret kan satse videre på forskning og være et kompetansesenter som blir en drivkraft for innovasjon og utvikling på området, sier Holte. 

I panelet, fra venstre: Bente Stein Mathisen (H), Lise Christoffersen (Ap), Arnt Holte, Karin Andersen (SV) og Lars Ødegård.