Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Budsjettforliket

Budsjettforliket

Budsjettforliket kom endelig i havn på fredag, med tydelige seire for funksjonshemmede og kronisk syke. Barnetillegget skal fortsatt behovsprøves og voksenopplæringsmidlene er sikret.

- Det er svært gledelig å se at Venstre og KrF har bidratt til å snu flere saker som vi har vært svært kritiske til i våre merknader til statsbudsjettet, sier leder i FFO, Knut Magne Ellingsen.

Det er særlig barnetillegget for uføre og et dramatisk kutt i voksenopplæringsmidlene som har fått stor oppmerksomhet, men også flere saker:

 • Barnetillegget for uføre fortsetter å være behovsprøvd.
 • Voksenopplæringsmidlene var opprinnelig foreslått kuttet med 40 millioner kroner, men forhandlingene har ført fram, og vil ikke kuttes.
 • Overgangsstønaden bevares
 • Skatteklasse 2 bevares.
 • 1 000 tiltaksplasser for funksjonshemmede ble foreslått kuttet, men beholdes.
 • Økning på 200 plasser for varig, tilrettelagt arbeid (VTA).

I tillegg er det flere gledelige saker i budsjettforliket som er verdt å merke seg:

 • Økningen i barnehagemakspris utsettes til 1. mai 2015.
 • 10 millioner kroner til Fontenehus.
 • 51 mill. kr. til utvidelse av gratis kjernetid i barnehage for 4- og femåringer i lavinntektsfamilier.
 • 9,8 mill. kr. til tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne – universell utforming.
 • 200 mill. kr. til økt innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn.
 • Grensen for lønnsoppgaveplikt i friville organisasjoner økes til 8 000 kr.

Til tross for mye positivt, så er det fortsatt saker som i FFOs øyne står uløst; blant annet innstramminger på bilstønadsordningen for såkalte trygdebil gruppe 1. Tilskuddet til bil i gruppe 1 ble kuttet med 20 % i 2014. Nå foreslår regjeringen å kutte tilskuddet helt ut, hvis du ikke har et transportbehov i utdanning eller jobb.

Du kan lese enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene i detalj her.

FFO har deltatt i sju høringer på Stortinget denne høsten.
Les alle FFOs merknader til statsbudsjettet på våre høringssider.