Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Dette må endres ved pleiepengeordningen

Dette må endres ved pleiepengeordningen

Pleiepengeordningen ble foreslått endret med virkning fra 1. oktober i år. 

Deler av ordningen har blitt betraktelig bedre enn den var før. Vi er for eksempel veldig glade for endringen til en 18 års aldersgrense fremfor én 12 års grense og én 18 års grense.

- Vi jubler også over at enda flere familier med syke barn har fått rett til pleiepenger, det er en god utvidelse av ordningen, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen i høringen.

Men det er også momenter vi er bekymret for. Det gjelder spesielt ordningens tidsbegrensning, kompensasjonsgraden og manglende unntak fra aldersgrensen for utviklingshemmede.

Tidsbegrensningen er for streng

- De aller fleste som trenger pleiepenger vil være godt innenfor rammen på fem år. Men noen få har behov ut over dette, og for de er muligheten for unntak nå svært snever, påpekte Larsen for komiteen.  

Vi har sett flere eksempler på konsekvensene av tidsbegrensningen i media, og vi får også flere slike historier tilsendt. Det kan for eksempel være barn med medfødt muskelsykdom som i det daglige ikke kan sies å «sveve mellom liv og død», men likevel har en svært alvorlig tilstand med behov for mye oppfølging.

For mange familier gir langvarige sykehusopphold stort uttak av pleiepenger. Å la barn være alene på sykehus er ikke forenlig med dagens barneomsorg, det er ikke til barnets beste og det er brudd på barnets rett til å ha foreldrene hos seg på sykehuset.

- Barn i denne situasjonen har et stort behov for omsorg, trygghet og kjærlighet, noe bare mamma og pappa kan gi. Foreldrene har opparbeidet seg stor kompetanse og ingen kjenner barnet og barnets behov som dem, sier Larsen.

Samfunnsøkonisk gunstig å utvide ordningen

Mange familier ender opp i vanskelige valgsituasjoner, noen må selge huset sitt, noen må vurdere barnebolig.

Siden det bare er noen få familier som vil ha behov for pleiepenger ut over fem år, vil det i et samfunnsmessig perspektiv ikke dreie seg om store utgifter. Men i et menneskelig perspektiv er det helt avgjørende for de familiene det gjelder.

- Vi ber derfor komiteen om å gå inn for forslaget som foreligger om å utvide muligheten for unntak fra femårsregelen også til de under 18 år som har en sykdom eller skade, og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. 

FFO ønsker større andel kompensasjon

Å få redusert pleiepengene med 33 prosent etter et år vil ramme familienes økonomi hardt. Hvis begge foreldrene må ta ut pleiepenger vil de gå ned til 66 prosent etter et halvt år.

- FFO støtter her forslaget som foreligger med 100 prosent kompensasjon i 1300 dager, og ber komiteen gå inn for det samme.

Kutt aldersgrensen for utviklingshemmede

Utviklingshemmede er en spesielt sårbar gruppe som trenger tilsyn og pleie fra sine foreldre under sykdom eller skade også etter at de er fylt 18 år. Vi støtter forslaget som foreligger om at det gjøres unntak for aldersgrensen for mennesker med utviklingshemning.

FFO mener også det er behov for en levekårskartlegging av familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser. De har ofte store utgifter som andre familier ikke har. FFO støtter derfor også forslag B i representantforslaget.

Les også: Sv, KrF og Arbeiderpartiet tar til orde for å bedre pleiepengeordningen

Les også: Ny pleiepengordning fra 1. oktober