Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / En stor politisk seier for FFO

En stor politisk seier for FFO

 I dag løfter vi armene over hodet og jubler! Det er en stor politisk seier for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon at vi endelig har fått gjennomslag for kravet vårt om en helhetlig plan for funksjonshemmede og kronisk syke, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad. 

FFO har i mange år kjempet for en helhetlig koordinering av politikkutformingen. Onsdag 14. juni viste Solveig Horne (FrP) at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har tatt kravet på alvor. På vegne av syv departementer lanserte BLD at de ønsker å utvikle en strategi som følges opp av en konkretiserende handlingsplan.

– Vi syns det er svært positivt med både strategi og handlingsplan. Det betyr at vi både får en overordnet koordinering og en plan for å gjennomføre de innsatsene som ligger i strategien, sier Elvestad.

En helhetlig strategiplan kan få stor betydning for kvaliteten på tjenestetilbudet til funksjonshemmede og kronisk syke. Det kan bety at funksjonshemmede og kronisk syke som i dag kjemper for å få de tjenestene de har krav på, kan møte et langt mer koordinert tjenestetilbud som bedre ivaretar deres rettigheter.

Vi vet at i dag er det mange som kjemper for å få de tjenestene de har krav på. Velferdsordningene er under press og det skjer store endringer i kommunestrukturen. Helhetlig koordinering har manglet frem til nå, noe det også er påpekt i organisasjonenes rapportering på FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevene (2015). 

– Vi har stor tro på at en strategiplan med god involvering fra brukerorganisasjonene kan bidra til å sikre bedre koordinering og helhetlige tjenester for brukerne, sier Elvestad. 

Starter arbeidet over sommeren

Solveig Horne legger vekt på at brukermedvirkning blir svært viktig når strategien skal utformes. Hun ønsker et første møte med brukerorganisasjonene like over sommeren.

– Det er positivt at statsråden løfter frem brukermedvirkning som et sentralt element i utformingen av strategien, det betyr at hun har tillit til brukerorganisasjonene og at vi vet hvor skoen trykker. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med arbeidet!

På bildet, fra venstre: Generalsekretær Lilly Ann Elvestad, statsråd Solveig Horne, fagpolitisk leder Berit Therese Larsen og styreleder i FFO, John Berg-Jensen.