Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO etterlyser brukere i ekpertgruppa

FFO etterlyser brukere i ekpertgruppa

Mange barn som trenger ekstra hjelp i skole og barnehage, får ikke den hjelpen de har krav på. Regjeringen ber nå en ekspertgruppe gi råd om hvordan disse barna skal få bedre tilbud.

FFO viser til regjeringens pressemelding fra 6. mars om oppnevning av en ekspertgruppe som skal se på tilbudet til barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte i utvikling og læring. Målet er å gi barn og unge et tilbud av høy kvalitet, skriver departementet i pressemeldingen.

FFO er svært glade for at det opprettes en slik gruppe, men vi etterlyser oss selv som medlem av den.

FFO har tro på at utvalget kan bidra til at alle barn og unge, også de med særskilte behov, kan få et svært godt lærings og utdanningstilbud. Imidlertid registrerer vi at ekspertgruppen er satt sammen uten representasjon fra brukersiden og vi oppfordrer derfor til å vurdere gruppens sammensetning. Vi mener det er svært viktig at utvalget får god innsikt i både elevenes og familienes perspektiver og erfaringer med dagens tilbud. 

På mange områder er brukerrepresentasjon lovfestet og det er praksis i offentlige råd, grupper og utvalg at brukerkompetansen ivaretas. Vi ser ingen grunn til at det ikke skal gjelde for dette tilfellet.

Det er nylig lagt fram en innstilling fra en ekspertgruppe om fremtidens hjelpemiddelpolitikk, oppnevnt fra Arbeids- og sosialdepartementet. Her ble paraplyorganisasjonene invitert til å komme med forslag på aktuelle kandidater til brukerrepresentanter i forkant av oppnevnelsen. Vi mener at dette er sammenlignbart og ber om at ekspertgruppen blir utvidet, slik at både FFO og Unge funksjonshemmede blir invitert til å foreslå kandidater.

FFO og Unge funksjonshemmede har i dag sendt et brev til departementet der vi ber om at gruppesammensetningen vurderes på ny. 

Foto: Pixabay