Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO, fremtiden og universell utforming

FFO, fremtiden og universell utforming

Cato Lie på fremtidskonferansen

I januar arrangerte FFO fremtidskonferansen «Norge universelt utformet – hva nå?». Deltagerne hadde to intensive og inspirerende dager hvor de sammen med medlemsorganisasjoner og aktuelle foredragsholdere så på hvilke utfordringer og hvilke muligheter som finnes.

Målsetningen med konferansen var å få økt kunnskap om status for arbeidet med universell utforming blant aktuelle aktører.

- Hvor er vi i 2018 med tanke på universell utforming? Hvor skal vi, og hvordan skal vi komme oss dit? Slik åpnet fagpolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen konferansen.

Gjennom plenumssesjoner, gruppearbeid og avsluttende debatt med rom for erfaringsutveksling og diskusjoner, ønsket FFO å utarbeide en strategi for det videre arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming.

 

Universelle løsninger gir kollektivt ansvar

Organisasjonene bidro sterkt på konferansen med å se utfordringer og muligheter rundt temaet universell utforming fra ulike vinkler:

 

 

 

Fremtidsorienterte foredragsholdere

Erling Dokk Holm ved Markedshøyskolen holdt åpningsforedrag på FFO sin fremtidskonferanse.
– Universell utforming handler om ikke-sortering, sa han, og la mye vekt på å bygge sosial kapital, også gjennom universell utforming av fellesarealer, boliger og infrastruktur.

Direktør for Internett og nye medier Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge fortalte om universell utforming i fremtidens Norge.
- Hvilke verdier vil universell utforming tilføre vårt samfunn?

 

Pådrivere for at ny teknologi tas i bruk raskt

Områdene IKT, kultur, friluftsliv, bygg & bolig og transport ble jobbet grundig med av deltagerne. Gruppearbeidet og oppsummeringen samlet mange gode innspill og konkrete ideer, som FFO vil jobbe videre med. - FFO må være pådrivere slik at ny teknologi tas i bruk raskt, var ett av innspillene.

FFO-rådgiver på universell utforming-feltet Cato Lie er godt fornøyd med alle innspill og ideer fra gruppearbeidet. - FFO må følge opp, og utarbeide verktøy, som kan benyttes lokalt for å øke brukermedvirkernes kunnskap, for igjen å oppnå raskere og bedre resultater på universell utformingsområdet, sier han i etterkant av konferansen.

FFO har tidligere laget notatet «Veier til et universelt utformet samfunn» hvor det anbefales at Norge er universelt utformet innen 2035, og tilgjengelig innen 2025.

Konferansen var støttet av Deltasenteret