Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide / Følger av Covid-19

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv

FFO har vurdert partienes stortingsprogram 2017-21 på tema inkluderende arbeidsliv.

85 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, og ønsker seg inn. Vi har et arbeidsliv hvor funksjonshemmede og kronisk syke opplever å bli diskriminert. Til tross for at en er godt kvalifisert for jobben og har lyst til å jobbe, møter funksjonshemmede barrierer som stenger inngangen til arbeidsmarkedet.

Yrkesaktivitet betyr mye for den enkeltes helse. En plass i arbeidslivet gir bekreftelse, selvtillit og en mulighet for å bidra til fellesskapet.

Mer kunnskap hos arbeidsgivere, tilrettelegging på arbeidsplassen, deltidsstillinger, tilbud om dagaktivitet og muligheter for å kombinere arbeid med trygd kan få flere funksjonshemmede og kronisk syke inn i arbeid. Det er myndighetenes ansvar å legge til rette for at arbeidssøkere kan komme i jobb. Nå er mange en ubrukt ressurs.

Over 20 partier stiller til årets stortingsvalg i fylkene i Norge, og FFO har avgrenset velgerguiden til å vurdere stortingsprogrammene til de 8 partiene som er representert på stortinget i nåværende periode.


Følg linkene for å se hva vi har vektlagt fra hvert parti sitt program:

KrF – terningkast 6

Dette programmet skiller seg ut. Det har mye utfyllende om å få funksjonshemmede i arbeid. Positivt med offentlig aktiv rekruttering av funksjonshemmede, varige lønnstilskudd, flere VTA-plasser og hjelpemidler i arbeidsforhold. Bra de ønsker å utvide ordning med funksjonsassistent i arbeidslivet, og gjøre den permanent. Vi kjenner igjen FFO sine anbefalinger.

SV – terningkast 5

Her er det mye fokus på funksjonshemmede, og konkrete tiltak som styrking av VTA-plasser. Det er et bra fokus på hvordan utjevne forskjeller på arbeidsmarkedet, og ha tiltak for å motvirke diskriminering og jobbe for likestilling.

Arbeiderpartiet – terningkast 4

Positivt å ville gi en jobbgaranti for unge, og ha fokus på å gi innpass i arbeidslivet. De vil styrke AAP-ordningen og VTA-ordningen. En aktivitetsreform og kompetansereform høres bra ut.

 

Venstre – terningkast 3

Positivt at de ønsker flere tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne, øke lønnstilskuddene. Negativt med egenandel i sykepengeordningen, og at de ønsker å fjerne tjenestemannsloven.
 

Mdg – terningkast 3

Det er positivt de ønsker et arbeidsliv uten diskriminering, og et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom redusert arbeidstid. Det blir litt vagt for våre grupper, men pluss for å pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.

 

Høyre – terningkast 2

Bra de ønsker mer tilrettelegging for å inkludere folk med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet, øke bruken av lønnstilskudd, og tilby flere VTA-plasser. Negativt at de vil at gradering skal være hovedregelen ved mottak av helserelaterte ytelser og ved sykemelding, og overføre statlig trygdebudsjett til kommuner i en forsøksordning.

 

FrP – terningkast 2

Positivt at de ønsker fleksibelt lønnstilskudd og rask rehabilitering, og de har endel tiltak for folk med psykisk utviklingshemming. De er stort sett tydelige, men dette blir mest på arbeidsgivers premisser, og setter press på enkelte ytelser. Negativt at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad.

Senterpartiet – terningkast 2

Positivt at de ønsker varige lønnstilskudd og tiltak for unge med psykiske lidelser og arbeidsevne. Ellers litt lite konkret og ganske generelt. Negativt de ønsker å fjerne muligheten for å bli varig uføretrygdet.