Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide / Følger av Covid-19

FFOs velgerguide: BPA

FFO har vurdert partienes stortingsprogram 2017-21 på tema Brukerstyrt personlig assistanse (BPA-ordningen).

Funksjonshemmede med stort assistansebehov har rett til å få brukerstyrt personlig assistanse. BPA gir praktisk og personlig hjelp i og utenfor hjemmet. Ordningen gir frihet fordi bruker bestemmer over den selv. Kommunen har plikt til å tilby ordningen. Problemet er at ordningen praktiseres ulikt i kommunene. Altfor mange brukere opplever at BPA er en frihetskamp.

BPA er viktig for mange av våre medlemsorganisasjoners medlemmer, derfor har vi studert stortingsprogrammene 2017-21 til partiene som sitter på stortinget i dag, og gitt terningkast.

Over 20 partier stiller til årets stortingsvalg i fylkene i Norge, og FFO har avgrenset velgerguiden til å vurdere stortingsprogrammene til de 8 partiene som er representert på stortinget i nåværende periode.

Følg linkene for å se hva vi har vektlagt fra hvert parti sitt program.

Frp – terningkast 5
De ønsker å forskriftsfeste retningslinjene for å sikre at loven blir oppfylt, noe som er veldig bra, og i tråd med FFO sine ønsker. De ønsker å sikre at loven blir oppfylt. At loven ikke blir oppfylt er et problem, og derfor bra at vi finner i programmet. Generelt har de et brukerstyrings- og frihetsfokus vi mener er veldig bra og riktig. At kommuner kan bruke mer skjønn trekker ned, det tror vi kan føre til et dårligere BPA-tilbud og større ulikhet mellom kommunene.

Høyre – terningkast 4
Her er det mye bra. De ønsker å følge opp rettighetsfestingen og fjerne øvre aldersgrense på BPA. Det trekker ned at større kommuner får mer skjønn, det tror vi kan føre til et dårligere BPA-tilbud og større ulikhet mellom kommunene.

Krf – terningkast 3
Bra om BPA generelt, og at de ønsker å sikre et tilstrekkelig antall timer, uavhengig av i hvilken kommune du bor. Men litt merkelig at de bare nevner til BPA til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter. Å ikke ønske øremerkede midler fra stat til kommune trekker ned, det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.

Senterpartiet – terningkast 2
De omtaler BPA. De ønsker å videreføre rettigheten, men det skulle bare mangle. Pluss for å ønske å sikre valgfrihet rundt hjemmetjenester. Hjemmeassistent nevnes, men det er litt uklart hva det er. Minus for å bare ønske frie midler til kommunene, det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.

Arbeiderpartiet – terningkast 2
De sier ingenting om BPA. Det er bra at de ønsker å sikre inntekter, men dette blir for vagt.

Sv – terningkast 2

De sier ikke noe om BPA. Funksjonsassistent omtales, og de ønsker å sikre gode tjenester. Men hvordan det skal skje skriver de ingenting om. Det er ikke bare økonomi som må til, det handler om kompetanse og organisering også.

Mdg – terningkast 1
De sier ingenting om BPA eller annet som gjør at ordningen prioriteres.

 

Venstre – terningkast 1
De sier ingenting om BPA. Positivt at de ønsker å levere bedre tjenester, men negativt at de vil ha mer beslutningsmyndighet til kommunene. Det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.