Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO møtte stortingets arbeids- og sosialkomité

FFO møtte stortingets arbeids- og sosialkomité

13. mars var FFO i stortingets arbeids- og sosialkomité, og fremførte sine synspunkter på forslag til ny pleiepengeordning.

Det var fagpolitisk leder Berit Therese Larsen og rådgiver Grete Crowo som la frem forslagene FFO mener vil gi en bedre ordning enn den vi har i dag.

Våre forslag er blant annet å utvide aldergrensen fra 12 til 18 år, og at det innføres rett til pleiepenger ved varig sykdom. Dette har FFO bedt om over flere år.

FFO på høringsmøte om nytt forslag til pleiepengeordningFFO ba om unntaksordning for å sikre utsatte familier
Likevel vil forslaget om å begrense ordningen til fem år slå uheldig ut for de med de sykeste barna, og disse vil stå uten sikkerhetsnett etter fem år. Kommunene har ikke gode nok ordninger til å fange opp disse, og FFO ba om en unntaksordning som sikrer disse familiene.

FFO vil også at aldersgrensen skal være 20 år for alle. En aldersgrense på 20 år vil være i tråd med bestemmelsen i Barneloven, som anser at foreldre har en forsørgelsesplikt frem til barnet er 20 år.

Les hele notatet om ny pleiepengeordning som ble overlevert komiteen skriflig og muntlig.

Hva er pleiepengeordningen

Bilde: Skjermdump fra Stortinget.no