Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO oppfordrer Arbeiderpartiet til å beholde fireårig AAP-ordning

FFO oppfordrer Arbeiderpartiet til å beholde fireårig AAP-ordning

Pressemelding: I partiprogrammet til Arbeiderpartiet er det foreslått å endre AAP-ordningen for personer født etter 1990, fra fire til to år. 

Nå skaper forslaget debatt internt i partiet, kun få dager før Aps landsmøte. Det kommer frem i en sak som VG skriver i dag.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) applauderer at diskusjonen nå kommer opp, og er positive til at flere internt i Ap tar til orde mot forslaget. FFO er også imot å innføre en toårig tidsavgrensning,

– Vi mener at å forkorte ordningen ikke er en løsning som vil føre til at flere går fra AAP og over i jobb. Forslaget slik vi ser det, er en mistenkeliggjøring av en allerede utsatt gruppe, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

Personer som er på denne ordningen trenger helsemessig rehabilitering, samt tett oppfølging og tiltak fra NAV som kvalifiserer for arbeidslivet.

– Vi er enige i at alle som kan jobbe, skal komme i jobb så raskt som mulig, men det fordrer at de er klare for arbeidslivet. Mange som er på AAP kan trenge tiltak som for eksempel utdanning som arbeidsmarkedstiltak. En toårig ordning eliminerer muligheten til et utdanningsløp lenger enn to år, sier Elvestad.

Jobbgaranti uten hold

FFO ser også flere utfordringer med forslaget til Arbeiderpartiet. Etter to år vil de pålegge kommunene å skaffe tilbud om arbeidsplasser dersom den enkelte ikke har kommet i jobb i løpet av denne perioden.

Vi syns jobbgaranti er fint på papiret, men er svært usikre på realismen i et slikt forslag.

– Vi oppfordrer derfor landsmøtet om å fjerne forslaget fra partiprogrammet sitt og bevare ordningens lengde. Om landsmøtet ønsker å styrke ordningen og sørge for at flere kommer i jobb, mener vi de vil vinne på å kvalitetssikre tiltakene i NAV og sørge for at hver enkelt får tettere oppfølging, sier Elvestad.

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Karoline Vårdal på telefon: 977 166 34 eller e-post: Karoline.Vardal@ffo.no