Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO søker syngende deltagere

FFO søker syngende deltagere

Gutt som synger i mikrofon

Vil du være med å synge? Mandag 14. mai skal FFO gjennomføre et opptak i Oslo til en filmsnutt om demokrati og deltakelse.

Det er ikke viktig at personen som deltar kan synge fint, eller kan synge. Man kan også synge tegnspråk.

Hva er dette?

FFO skal lage en film der flere er med å synger nasjonalsangen vår. Filmen klippes og suppleres med tekst hvor det kommer frem hvem og eventuelt hvilke organisasjoner som deltar. Resultatet skal være en kort filmsnutt på ca. 1-2 minutter.

Filmens budskap er at vi ønsker et inkluderende demokrati, vi vil være med i demokratiet, og ja, vi elsker dette landet. Den skal være positivt ladet.

Filmen er en del av en større kampanje som heter «funksjonshemmet demorkati». Filmen publiseres på FFOs nettside og på FFOs sosiale medie-kontoer.

Ramme: 14. mai kl. 12.00-13.00 (muligens til 13.30) i Oslo. Vi vil også filme og ta bilder underveis i opptaket som vi poster på sosiale medier dagen 14. mai. Selve filmen er planlagt publisert 16. mai.

Vi har dessverre ikke mulighet for å kompensere økonomisk for dette, men de som deltar får være med på en meningsfull markering, og det blir lett servering under opptak.

Om du ønsker å melde deg på eller har spørsmål, ta kontakt med Suzy Haugan 

Litt mer om bakgrunnen for kampanjen og markeringen:

Artikkel 29 i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) handler om deltakelse i det politiske og offentlige liv.

Om deltagelse og inkludering i demokratiet:

 • funksjonshemmede er underrepresentert i norsk politikk.
 • i kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er litt over én prosent av medlemmene under 25 år, og kun fem prosent av rådene har medlemmer under 25 år.
 •  En rekke kommunestyresaler og rådhus er ikke universelt utformet
 • Saksdokumenter blir ikke gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere. 
 • Utilstrekkelige transport-ordninger/tilbud/støtteordninger vanskeliggjør deltakelse i det politiske liv og i valg.
 • Papirbasert valg fratar sterkt synshemmede mulighet for å stemme hemmelig, og 40 prosent oppgir at de ikke har stemt hemmelig.
 • Det er vanskelig å orientere seg før valg fordi valgdebatter ikke tekstes på alle riksdekkende tv-kanaler. 
 • Kun 7% av inngangspartier til offentlig bygg er tilgjengelige for mennesker med nedsatt bevegelighet
 • I en undersøkelse IK-bygg sendte ut har 37,9 % av kommunene universell utforming som en del av kommuneplanen. 24,2 % sa at de hadde en egen strategiplan for universell utforming. FFO anbefaler alle kommuner er slik plan.
 • Tilsyn utført av statens tilsynsorgan, Difi, viser at de politiske partienes nettsider ikke oppfyller krav om universell utforming i Likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Det mangler kunnskap om utviklingshemmedes deltakelse ved valg, men det er tydelige indikasjoner på at utviklingshemmede i liten grad deltar i politiske valg, i samfunnsdebatten og i kommunale og fylkeskommunale råd.
 • Norsk lovgivning og praksis sikrer ikke alltid stemmeretten for alle og hemmelige valg
 • Partienes holdninger til medborgerskap og aktiv deltagelse fra personer med funksjonsnedsettelser er preget mer av velvilje enn av tiltak og strategi.