Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Flere midlertidige stillinger, men ikke flere i jobb

Flere midlertidige stillinger, men ikke flere i jobb

Vi var sterkt imot å åpne for økt bruk av midlertidighet i arbeidslivet. Ny forskning viser at oppmykningen ikke har virket etter intensjonen. Nå må partiene sørge for å reversere arbeidsmiljøloven.

Rapporten publisert av forsker Marte Strøm ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), viser at det har blitt lettere å få midlertidig jobb, og vanskeligere å få fast.

- Vi fryktet at mer midlertidighet ikke ville hjelpe våre grupper, men føre til mer usikkerhet for den enkelte. Dessverre fikk vi rett, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Vi var imot forslaget når det først ble lansert i 2014. Årsaken er at det ikke var godt dokumentert om flere midlertidige stillinger ville føre til flere personer med nedsatt funksjonsevne i jobb. Elvestad mener rapporten er tydelig på at tiltaket ikke har virket, og at det nå er opp til politikerne å reversere endringen.

- Arbeiderpartiet ønsker å tilbakeføre lovendringen. Vi mener de andre partiene må komme på banen og sørge for sikrere arbeidsforhold for flere. Skal vi inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet må vi bruke tiltak som virker, for eksempel varig lønnstilskudd, sier Elvestad.

Et av argumentene regjeringen brukte for å åpne for mer midlertidighet, var at flere med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne, skulle få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet.

- Tallene for personer med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet har ikke gått ned, men holdt seg høyt stabile i svært mange år. Denne gruppen trenger som alle andre, forutsigbarhet i arbeidslivet sitt. Mange trenger tilrettelegging og stabilitet for å fungere godt, sier Elvestad.

Rapporten viser også at antallet midlertidige stillinger økt, til tross for at det samlede antallet jobber står på stedet hvil. Det har altså blitt flere midlertidige stillinger totalt sett.

- Dette er urovekkende og midlertidigheten er med på å forsterke forskjeller, sier Elvestad.