Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Forskjellsbehandling helsevesenet

Forskjellsbehandling helsevesenet

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til den høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Det slår FN-konvensjonen fast, men hva er realiteten?

Fredag 26. september arrangerte FFO, som koordinator for skyggerapporten til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, sitt andre innspillsmøte. Målet var å få innspill på hvilke områder innen helse funksjonshemmede opplever å bli forskjellsbehandlet.

Det var en stor bredde i deltakerorganisasjonene, og ikke bare funksjonshemmedes organisasjoner var til stede. Også organisasjoner som Redd Barna, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening og Norsk Nettverk for Down Syndrom deltok i møtet.

Helse på dagsorden

Dagsorden var artiklene 25 og 26, som handler om helse og habilitering og rehabilitering
Innspillsmøtet ble innledet av Arnfinn Aarnes og Berit Larsen, rådgivere i FFO. De presenterte et bakteppe for dagens diskusjon: Hvilke utfordringer har vi i helse-Norge?

- Det er mange utfordringer innen helsefeltet, og vi har forsøkt å skille ut det som gjelder funksjonshemmede, kronisk syke og psykisk helse spesielt, for å få frem hva som er situasjonen i Norge rundt diskriminering i helsevesenet og CRPD, sa Arnfinn Aarnes.Arnfinn Aarnes fra FFO innledet om hvilke utfordringer vi har i helse-Norge

Brudd i pasientforløpene

Aarnes trakk blant annet fram at det er mange brudd i pasientforløpene.

- Dette er et erkjent problem, og det er som regel systemiske feil som fører til brudd. Dette opplever pasientene som svært belastende. Tjenestene oppleves som fragmenterte, og koordineringen mellom tjenestenivåene er dårlig. Dette rammer i særlig grad pasienter som har sammensatte bohov og trenger oppfølging fra flere tjenester.

Kommunale helseforskjeller

Berit Larsen trakk fram blant annet problemstillinger knyttet til kommunale helseforskjeller.

- Kommunene har stor grad av selvbestemmelse, og de følger ikke opp nasjonale lover og retningslinjer slik de skal. Det får ingen eller få konsekvenser. Dette gjelder på flere områder innenfor velferdsretten, sa Larsen.

Hvor blir funksjonshemmede forskjellsbehandlet?

Else Leona McClimans skal sy rapporten sammen, på bakgrunn av innspillene som kommer.

- Jeg håper vi sammen nå kan komme fram til et minste felles multiplum og avdekke så konkret som mulig hvor det er opplever at man blir forskjellsbehandlet fordi man er funksjonshemmet, sa McClimans.Else Leona McClimans bidrar i arbeidet med skyggerapporten

Dagens møte er det andre møte i arbeidet med skyggerapporteringen. Neste innspilsmøte arrangeres 8. desember. Tema for dette møtet er deltakelse.

Les mer om skyggerapporteringen her.