Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Frykter rasering av hjelpemiddeltilbudet

Frykter rasering av hjelpemiddeltilbudet

Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet til kommunene. - Vi frykter at funksjonshemmedes mulighet til likestilling og deltakelse i samfunnet svekkes, sier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Regjeringen ønsker å overføre ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet, av regjeringen kalt basishjelpemidler, til større kommuner.

- Dette er alvorlig, og vi frykter at dette kan fragmentere og rasere hele hjelpemiddelområdet for funksjonshemmede fullstendig. Dette handler ikke om lager og logistikk – det handler om å få de riktige hjelpemidlene til riktig tid, og som er spesialtilpasset den enkelte. Den kompetansen finnes ikke i kommunene, sier Andreas Habberstad i FFO.

Hjelpemidler i dagliglivet kan være svært avanserte hjelpemidler, som krever stor grad av kunnskap og kompetanse for å levere – alt fra elektriske rullestoler til dusjkrakker.

- Dette er kunnskap som hjelpemiddelsentralene i NAV har bygd opp over lang tid, og som fungerer godt. Det vil være et feilskjær og et tilbakeskritt å splitte opp og overføre dette ansvaret til kommunene, sier Habberstad.

FFO mener at dagens hjelpemiddelsystem er godt nettopp fordi den er forankret i folketrygdloven, med et nasjonalt formidlingssystem.

- Det bidrar til likebehandling, et sterkt rettsvern og forutsigbarhet. Kommunens økonomi er ikke avgjørende for om funksjonshemmede får de nødvendige hjelpemidlene de er avhengig av for å kunne delta i både dagligliv og arbeidsliv, sier Habberstad.

- Vi mener at kommunereformen heller må fokusere på å gjøre kommunene i stand til å utføre de lovpålagte oppgavene de allerede har på dette området, sier Habberstad.

 

FFO har sammen med Norges Handikapforbud utformet et notat om kravene funksjonshemmedes organisajoner har til organiseringen av hjelpemiddelordningen.

Les notatet her.