Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Funksjonshemmede utenfor arbeidslivet – den tause ledighetskrisen

Funksjonshemmede utenfor arbeidslivet – den tause ledighetskrisen

Vi har ikke brukt gullårene i norsk økonomi til å få flere funksjonshemmede i arbeid. 

Deltakelsen fra denne gruppen i arbeidslivet har vært jevnt lav uavhengig av arbeidsledigheten i samfunnet forøvrig. 

Siden 2002 har sysselsettingen blant funksjonshemmede falt med tre prosentpoeng, til tross for den samfunnsmessige målsettingen om å få flere funksjonshemmede i arbeid. Også etter at myndighetene og partene i arbeidslivet i 2001 inngikk intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). I 2015 var det 27 prosent eller 87 000 funksjonshemmede som ønsket seg jobb.

I en situasjon hvor politikerne i størst grad vender blikket mot den økende ledigheten i oljeindustrien, er faren stor for at manglende arbeidsplasser for funksjonshemmede er en utfordring som havner i blindsonen.

Funksjonshemmede som ønsker seg jobb er blitt den tause ledighetskrisen.

Hvordan får vi de ut av blindsonen og inn i arbeidslivet?