Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / HOD

HOD

Høring - endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven. Dette er departementets utkvittering av høringsforslag om omsorgslønn, varslet i høringsnotatet om pleiepenger.

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsinstanser