Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hvordan Venstre vil skape et mer inkluderende arbeidsliv

Venstre kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på Stortinget, og er ett av bare to partier som gikk inn for å grunnlovsfeste Norges tilslutning til den internasjonale konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD).

 

Det å stå utenfor arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser for tilhørighet, sosialt nettverk, helse og livskvalitet for den enkelte. Vi må derfor hele tiden jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv. Dette er noe Venstre har arbeidet systematisk og grundig med over mange år. Funksjonshemmede bidrar med kunnskap, erfaring og ekspertise som Norge trenger mer av.  Venstre er opptatt av at vi skal ha et godt utbygd velferdstilbud for alle, også uføretrygdede. Vi mener at dagens system med uføretrygd er for rigid og går derfor inn for en gradert uføretrygd. Målet må være å gå bort fra 100% uføretrygd og heller la folk bidra på den måten de kan.  Vi mener alle har noe å bidra med. Normen bør være en gradert trygdeytelse, med redusert krav til tempo og produktivitet, og en kombinasjon av arbeid og trygd.

Venstre vil også sørge for at arbeidsplasser tilrettelegges fysisk den enkeltes behov. Ofte er det enkelt å legge til rette for at folk kan være i jobb, for eksempel ved å installere rullestolrampe eller gi folk mulighet til redusert arbeidstid eller tilpassede arbeidsoppgaver. For å delta i arbeidslivet er flere funksjonshemmede avhengig av et godt kollektivtilbud. Venstre er en pådriver for at all kollektivtransport skal være universelt utformet, slik at man kan komme seg på jobb eller til skolen når man må. Utdanning er også nøkkelen for å komme i arbeid, og Venstre stiller derfor som krav at alle utdanningsbygg i Norge skal være universelt utformet innen ti år.

Venstre har ellers ved flere anledninger sørget for mer penger til ulike ordninger for å få til en bedre tilrettelegging i arbeidslivet. Denne perioden har vi sørget for over 500 ekstra ordinære arbeidsmarkedstiltaksplasser og 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne over statsbudsjettene, for å nevne noe. Vi har foreslått å innføre forsøk med tilretteleggingstilskudd for bedrifter som ansetter mennesker med nedsatt funksjonsevne. Venstre har også konsekvent fremmet budsjettalternativer som inkluderer enda flere tiltaksplasser og 200 nye statlige traineestillinger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Se hele Venstres partiprogram 2017-2021

Foto: Venstre/Mona Melanie Lindseth