Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hva partiene vil gjøre om de får likestillingsministerposten

Hva partiene vil gjøre om de får likestillingsministerposten

Vi har spurt partiene hvilke saker og utfordringer de vil prioritere og jobbe med dersom de får posten som Barne- og likestillingsminister den kommende stortingsperioden. 

Arbeiderpartiet (Ap), Christian Tynning Bjørnø - Vi vil styrke likestillings- og diskrimineringslovverket, spesielt ved å gjøre arbeidsgivernes aktivitets- og redegjørelsesplikt mer konkret og effektiv.

Fremskrittspartiet (FrP) Lill Harriet Sandaune - Blant de tre sakene FrP vil prioritere, er vold og overgrep mot kvinner.

Høyre (H) Tina Bru - Målet om likestilling og likeverd mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagene og resten av utdannelsesløpet til barn.

Kristelig Folkeparti (KrF), Geir Jørgen Bekkevold - Det er vanskelig å liste opp topp 3 prioriteringer, for det er mange ulike områder som KrF vil gripe fatt i.

Miljøpartiet de Grønne (MDG), Une Aina Bastholm - Offentlige virksomheter må ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne, åpne for uføretrygd i mindre enn 50 prosent og skape muligheter for å dele på jobber.

Sosialistisk Venstreparti (SV), Audun Lysbakken - Vi vil jobbe for at vi får et universelt utformet samfunn, at vi lager en langsiktig plan for å utvide brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og å bekjempe diskriminering.  

Venstre (V), Trine Skei Grande - Skulle jeg bli likestillingsminister, vil jeg prioritere skolen. 

Øvrige partier:

Alliansen, Tove Fagerhøi - En grundig gjennomgang av likestillingsloven på ulike ulike samfunnsområder. 

Kystpartiet, Wenche I. Sola - Ein av prioriteringane her er sjølvsagt at alle elevar skal inkluderast i skulen på like vilkår, inkludert elevar med funksjonshemming og kroniske sjukdomar

Rødt (R), Hannah Berg - Ved siden av å jobbe for et bedre likestilt samfunn mellom kjønnene, så er det spesielt to områder jeg virkelig brenner for som ville fått hovedprioritet.