Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hva trenger du for å jobbe?

Hva trenger du for å jobbe?

Å ha en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom betyr ikke at en er så veldig annerledes fra andre arbeidstagere. Alle trenger ulike ting for å være på jobb.

Holdninger til funksjonshemminger er en barriere i arbeidslivet. Mangel på tilrettelegging av arbeidsplass, arbeidstid og arbeidsoppgaver er en annen barriere. 6 av 10 arbeidsgivere er generelt positive til å ansette funksjonshemmede, men positiviteten ender ikke nødvendigvis i ansettelser.

Alle trenger ulike ting for å være på jobb. Noen trenger en kaffe for å fungere, eller et trikkekort for å komme seg til jobb. Mens noen trenger høreapparat, eller en rullestol, noe arbeidsgivere kan være mindre vant med. Men ingen av disse behovene behøver være en barriere i en arbeidshverdag med god kunnskap og tilrettelegging.

Denne uka spør vi folk om hva de trenger for å jobbe. Dette for å vise mangfoldet, og at arbeidstagere er mennesker med ulike behov.

Se svarene ved å sjekke ut #MinJobb på FFO sin Instagramkonto!