Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole / Følger av Covid-19

Dette sier partiene: SV - Audun Lysbakken

SV er opptatt av å styrke den inkluderende fellesskolen, og legge til rette for at alle barn får den opplæringen de har behov for innenfor rammen av fellesskapet.  

SV er opptatt av å styrke den inkluderende fellesskolen, og legge til rette for at alle barn får den opplæringen de har behov for innenfor rammen av fellesskapet.  Det er barnets behov som skal være førende for hvordan opplæringen organiseres og hvilke pedagogiske virkemidler som velges, ikke kommunens økonomi. Vi vil derfor styrke skolens generelle rammevilkår, blant ved å sørge for at lærere har bedre tid til å følge opp den enkelte elev, og øke den målrettede innsatsen for at barn med særskilte behov får et likeverdig opplæringstilbud. 

Sv vil arbeide for:

At det er færre elever pr lærer ved å innføre en nasjonal regel for økt lærertetthet (maks 15 elever pr lærer på 1.-4. trinn, 20.elever pr lærere på 5.-10.trinn). 

At alle skoler skal ha tilgang på lærere med god spesialpedagogisk kompetanse, og at elever med spesialpedagogisk behov skal sikres rett til å bli undervist av fagpersoner. 

Å lovfeste retten til Statpeds tjenester. Varierende kompetanse og lav kompetanse i mange kommuner, medfører at spesialpedagogiske tjenester som kan støtte opp under opplæringen i hjemmeskolen sin, ikke blir etterspurt. 

At det stilles krav til universell utforming av læringsplattformer som brukes i skolen.

At skolebygg som mangler fysisk tilgjengelighet blir forbedret.

At det utvikles en konkret og forpliktende plan for utvikling og implementering av læringsressurser og velferdsteknologi i barnehage og skole. 

At alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkuli- vennlige.

Se SVs stortingsprogram for 2017 - 2021