Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp / Følger av Covid-19

Dette sier Fremskrittspartiet

Mitt syn på frihetskampen for funksjonshemmede har i hovedsak gått igjennom to hovedlinjer. Retten til medbestemmelse og valgfrihet, og retten til Brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Siden Fremskrittspartiet er opptatt av enkeltmennesket, var en rettighetsfesting av BPA derfor helt naturlig for oss å prioritere høyt når vi kom i regjering.

BPA er viktig fordi den bidrar til å legge til rette for at kronisk syke og personer med nedsatt funksjonsevne med stort behov for bistand skal kunne nå målene i sine liv. En Spørreundersøkelse fra 2010 viste at trivsel og livskvalitet klart blir høyere ved bruk av BPA enn ved tradisjonelle tjenester.

Da trenger vi fornuftige mennesker med rett innstilling til å forvalte ordningen, slik at alle får de timene de trenger uten å måtte rettferdiggjøre behovet sitt eller føle seg mistenkeliggjort på noen måte. En god BPA-ordning har ingen fasit og kommunene sitter på mye av nøkkelen. De kan velge å se enkeltmennesket eller de kan velge å nilese på paragrafene for å lete frem en mulighet for å kunne si nei.

I tiden siden loven ble innført har jeg møtt på noen eksempler på avslag som jeg stiller store spørsmålstegn ved. Personer har fått erkjent at de trenger tilbud fra kommunen, men kommunen har et sterkt behov for å styre hvordan, hvem og når bistanden skal gis. Resultatene er så uhensiktsmessige at jeg faktisk ikke fatter at en saksbehandler ikke ser det selv.

Flere kommuner stritter i mot, vil lage sine egne ordninger. Skal styre og overprøve. Derfor har det vært nødvendig å snakke mye om medbestemmelse og valgfrihet. Å endre folks holdninger tar tid, men jeg og FrP har ikke tenkt å gi oss.

For Fremskrittspartiet har det vært viktig å følge nøye med på utviklingen, og at loven blir evaluert med tanke på å se på i hvilken utstrekning forslaget imøtekommer brukernes behov. En følgeevaluering vil fange opp eventuelle svakheter eller utilsiktede utslag.

Vår tålmodighet er allerede oppbrukt. Derfor går vi til valg på å forskriftsfeste store deler av dagens retningslinjer. Rett og slett fordi alt for mange kommuner velger å ikke følge disse, men finner sine egne varianter som absolutt ikke handler om medbestemmelse og valgfrihet.

Det er lov for kommunene til å ha et åpent sinn, tenke nytt og lytte til enkeltmennesket. Men få gjør dette.

I Fremskrittspartiet mener vi alvor når vi sier at alle skal få være sjef i eget liv.

- Kari Kjønaas Kjos, Leder av Helse- og omsorgskomiteen. Stortingskandidat for Akershus FrP.