Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp / Følger av Covid-19

Dette sier Kristelig Folkeparti

Jeg støtter frihetskampen!

KrF står sammen med FFO i solidaritet med alle funksjonshemmede og alle kronisk syke.

Kristelig Folkeparti (KrF) vil ha et samfunn med plass til alle, der alle i størst mulig grad kan leve frie og selvstendige liv.

For KrF handler dette om menneskeverd. Alle mennesker er unike og uendelig mye verdt. Vi har alle samme rett til frihet.

KrF mener menneskeverd betyr at alle mennesker har ukrenkelig verdi og at samfunnet blir fattigere hvis det ikke gis rom for mangfold. Politikken som føres skal sette mennesket i sentrum. KrF arbeider for samfunnsmessig likestilling av alle mennesker, uavhengig av utgangspunkt.

Frihet for alle handler om å lytte til den enkelte:

KrF vil at brukermedvirkning skal ligge som en forutsetning for alle tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Frihet fra fordommer og fra diskriminering er helt avgjørende for god livskvalitet:

Det er viktig å arbeide for å bygge ned fordommer rettet mot mennesker med funksjonshemminger. Alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet, og all diskriminering må bekjempes.

Frihet handler om å få jobbe:

KrF mener at det må legges til rette for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være yrkesaktive. KrF mener det er viktig at det offentlige driver aktiv rekruttering av mennesker med nedsatt funksjonsevne til arbeidslivet.

Frihet handler om å få reise og å dra på ferie:

Det er viktig å tilrettelegge for at funksjonshemmede skal få økt tilgjengelighet til reiselivsdestinasjoner og attraksjoner, og det er viktig med offentlig støtte til ledsagere.

Frihet for alle handler om utdanning:

Det er spesielt viktig å sikre reell mulighet til utdanning for alle, uavhengig av tilretteleggingsbehov. Universell utfordring av alle skoler er en selvsagt forutsetning.

Frihet handler også om egen bolig:

Dette krever tiltak, blant annet gjennom målrettet bruk av startlån, heving av boutgiftstaket for bostøtte og andre målrettede tiltak.

Frihet for alle handler også om de som bor utenfor Norges grenser:

Funksjonshemmede er i mange land de siste som får del i velstandsveksten. KrF mener det må stilles krav om at alle bistandsprosjekter har en gjennomtenkt plan for hvordan funksjonshemmede skal inkluderes.

Vi har alle et ansvar for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger mennesker ute fra aktiv deltakelse. Vi har alle et ansvar for å kjempe for frihet for alle.

- Olaug Bollestad, KrF 

Se partiets stortingsprogram her