Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp / Følger av Covid-19

Dette sier Senterpartiet

Senterpartiet vil bygge Norge nedenfra, og flytte makt til enkeltmennesket, familien og lokalsamfunnet.

Vi jobber for et samfunn med myndige mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og miljøet. For at alle borgere skal få samme frihet, trenger vi en langt større offentlig innsats enn i dag for at like rettigheter skal bli like muligheter i praksis.

Det viktigste steget vi kan ta i retning av samme frihet for personer med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer som for andre, er å åpne opp arbeidslivet for alle som kan jobbe, helt eller delvis, mye eller lite. Da må NAV må få den kompetansen og kapasiteten som kreves for å gi individuelt tilpasset og rask oppfølging av jobbsøkere og potensielle arbeidsgivere. Det offentlige må også selv stille opp som arbeidsgiver i langt større grad. Flere må få støtte til å fullføre utdanning, yrkesfaglig eller akademisk, også når det tar litt lengre tid. Det er en gullkantet investering for samfunnet.  

Staten er garantist for FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Samtidig er det ofte kommunene som leverer de tjenestene som skal oppfylle rettighetene. Dermed blir friheten for enkeltmennesket avhengig av kommunens økonomi, kompetanse og nærhet til brukerne. Vi vil gi kommunene de ressursene som trengs for å tilby koordinerte og faglig gode tjenester, tilpasset den enkelte, uavhengig av alder, bakgrunn eller synlig/usynlig funksjonsnedsettelse. Både fysiske miljøer, digitale tjenester og demokratiske prosesser skal være universelt utformet. Rådene for personer med nedsatt funksjonsevne få verktøy til å være en reell medspiller for de folkevalgte.

Frihet skapes gjennom å bygge åpne, mangfoldige og tilgjengelige lokalsamfunn nedenfra, og sikres gjennom å slå ring om et nasjonalt, fleksibelt og ubyråkratisk sikkerhetsnett som er der når det trengs. Da trenger vi organisasjoner og enkeltmennesker som sier fra, i valgkampen og ikke minst mellom valgkamper. Og vi trenger at flere som har synlige eller usynlige funksjonsnedsettelser velger å bli synlige partimedlemmer og politikere – gjerne i Senterpartiet! 

- Sigbjørn Gjelsvik, førstekandidat i Akershus for Sp

Les hele partiets stortingsprogram her