Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp / Følger av Covid-19

Dette sier Sosialistisk venstreparti

De siste årene har Høyre og Frp, sammen med Venstre og Krf, gjennomført kutt etter kutt direkte rettet mot folk som er syke eller som har nedsatt funksjonsevne. 

De har lagt ned Statens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kuttet i fysioterapi, kuttet i sykehusenes budsjetter, lagt frem en såkalt handlingsplan og habilitering og rehabilitering som ikke er noen reell satsing, kuttet for uføre, kuttet for barn av uføre, kuttet i bostøtte, fjernet målet om et universelt utformet Norge innen 2025 og jobber for å gjøre nye boliger dårligere, særlig for folk med nedsatt funksjonsevne.

Alt dette er kutt og svekkelser som hindrer folk i å leve frie liv, kutt som tar helse i stedet for å gi helse, som hindrer frihet i stedet for å gi frihet. Denne ufrihetspolitikken vil SV ta et oppgjør med.

SVs prosjekt er frihet, deltakelse og rett til å leve vanlige liv. Vi vil ha krav til gode boliger for alle, at målet om arbeid for alle skal gjelde ALLE og at samfunnet skal ha et felles mål om universell utforming igjen. Vi foreslår en familievikarordning, sterkere rett til pleiepenger, at varig tilrettelagt arbeid skal styrkes og sterkere hjelpemiddelpolitikk.

Det er veldig mye som kan og bør gjøres, vårt program er klart og tydelig, men akkurat nå står vi i en situasjon der det å sikre felles velferd, hjelpemidler og behandlingstilbud for alle og grunnleggende deltakelse på alle arenaer står på spill. Den kampen er SV klare til å ta.

- Torgeir Knag Fylkesnes (SVs førstekandidat i Troms), Lars Haltbrekken (SVs førstekandidat i Sør-Trøndelag) og Kari Elisabeth Kaski (SVs førstekandidat i Oslo)

Les stortingsprogrammet til partiet her