Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp / Følger av Covid-19

Dette sier Venstre

Frihet for alle! For Venstre innebærer reell likestilling og likeverd at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men også reelle muligheter.

For Venstre slutter den enkeltes frihet der andres frihet begrenses. Venstre ønsker et samfunn som gir reell frihet for alle, og som legger grunnlaget for at alle mennesker uansett utgangspunkt skal leve et rikt og verdig liv.

For Venstre innebærer derfor en liberal politikk å behandle folk ulikt, for noen trenger mer enn andre for å få de samme mulighetene. Liberal politikk handler om å skape rettferdige løsninger som gir bedre muligheter for livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse for alle. Mitt sosialliberale hjerte finner de gode løsningene mellom hensynet til individets rett til fritt å ta egne valg og det som gagner det gode fellesskapet.

For meg handler det om å gjøre alle offentlige bygg, steder og kollektivtransport tilgjengelig for alle gjennom universell utbygging og stille krav til universell utforming av boliger og fellesområder. Det handler også om tilrettelagte arbeidsplasser, utvikle telemedisin/e-helse slik at kronikere kan få helsehjelpen hjem, en BPA-ordning på brukerens premisser, en styrket rehabilitering i kommunene for alle, men særlig barn og unge, derfor jobber vi for en sterk opptrappingsplan.

For astmatikere og allergikere vil jeg jobbe for en bedre luft, og derfor nullutslippskjøretøy og kollektivløsninger i byene. Når friske til beins velger sykkel og gange, blir det plass til alle som trenger å kjøre egen bil. For meg handler all politikk om å bedre forutsetningene til sårbare mennesker og natur og å skape det rause og opplyste samfunnet.

- Ketil Kjenseth, Stortingsrepresentant Venstre


Les helse partiets stortingsprogram her