Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Lansering av sivilsamfunnets rapport

Lansering av sivilsamfunnets rapport

Torsdag 3. desember inviterer vi til lansering av sivilsamfunnets rapport om funksjonshemmedes menneskerettigheter. 

Rapporten handler om hvordan Norge oppfyller sine folkerettslige forpliktelser etter CRPD, og viser at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får oppfylt sine menneskerettigheter i Norge i dag.  

Rapporten som legges frem er et resultat av et godt samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner og andre organisasjoner. Det er FFO som har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet med rapporten, på vegne av sivilt samfunn. 

Program:

Kl. 09:30 - 10:00 FFO lanserer og overrekker rapporten til statsråd Solveig Horne. 

Overrekkelsen inngår som en del av et større arrangement for å markere at det er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Her finner du hele programmet for dagen.