Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hvorfor er det ikke flere uføre som jobber?

Hvorfor er det ikke flere uføre som jobber?

Uførereformen har virket i over to år nå, men lite tyder på at regjeringen har lykkes med målet om at uføre skal kunne jobbe mer.

 

Tall fra NAV viser en faktisk nedgang i uføre som jobber på et halvt prosentpoeng fra 2015 til 2016.

FFO gjennomførte i 2016 en erfaringssamling med 42 uføretrygdede med 50 til 100 prosent nedsatt arbeidsevne, hvor et hovedtema var å få svar på hvordan det fungerer å kombinere uføretrygd med arbeid. Vi ønsket også å lære mer om inntektsendringer og deres kontakt med NAV og Skatteetaten.

Vi lanserer nå en rapport som har samlet disse erfaringene som igjen gir et bilde på hvorfor ikke flere jobber mer.

Rapporten leser du her.

Ikke økonomisk gunstig å jobbe mer

Den nye ordningen skulle gjøre det enklere og mer oversiktlig å kombinere uføretrygd med arbeidsinntekt og man skulle sitte igjen med mer i lommeboka etter skatt.

 Vi var i utgangspunktet positive til denne omleggingen, men vi ser nå at reformen ikke har fungert som planlagt, sier politisk rådgiver i FFO og prosjektleder for rapporten, Grete Crowo.

Årsakene til at ikke flere jobber er mange og sammensatte.

 Vi har avdekket at mange uføre opplever at det er lite lønnsomt for dem å jobbe mer. Dette skyldes blant annet reduksjonen av fribeløpet, som er det man kan tjene uten at uføretrygden avkortes, sier Crowo.

Les innlegg i Aftenposten av Grete Crowo

Opplever flere barrierer

Andre nevnte transportutgifter som en utfordring for å jobbe.

 Noen av dem vi har snakket med tapte faktisk på å jobbe, for eksempel fordi de jobbet så lite eller spredt at transportkostnaden oversteg inntektsøkningen, forteller Crowo.

Men både holdninger hos arbeidsgivere, fysiske hindringer, etterspørsel etter arbeidskraft og kjennetegn hos den enkelte uføretrygdede spiller inn på hvorvidt man får jobb.

Det viser at vi fortsatt har en vei å gå.  

 Regjeringen har så langt ikke har lykkes med å få flere uføre i jobb. Vi kommer til å bruke rapporten og erfaringsgrunnlaget for å bedre ordningen i vår videre dialog med myndighetene. Det er viktig for FFO og for den enkelte at vi lykkes med denne reformen, sier Crowo.

 

FFO retter en stor takk til alle dere som har vært med på å dele erfaringer og spille inn til at vi har fått på plass rapporten. Deres erfaringer og fortellingen gjorde stort inntrykk på oss. Det er menneskers liv som blir endret av velferdsordninger.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering