Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Innspill til stortingsmeldingen om NAV og høringen om Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Innspill til stortingsmeldingen om NAV og høringen om Arbeidsavklaringspenger (AAP)

FFO ønsker innspill til stortingsmeldingen om NAV og høringen om Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Stortinget skal denne høsten drøfte videreutviklingen av NAV. Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, bygger på Vågeng-utvalgets rapport som tidligere har vært på høring. Les meldingen her

FFO vil skrive merknader til meldingen, samt delta på høringen som vil foregå etter at Stortinget åpner 2. oktober. Les høringen her

Vi ønsker innspill til meldingen fra våre medlemsorganisasjoner. Innspill kan sendes til rådgiver Grete Crowo; grete.crowo@ffo.no innen 19. september.

Noen av organisasjonene vil sikkert selv delta på høringsmøtet om meldingen, og skrive egen høringsuttalelse om AAP. Dere er velkommen til å ta kontakt for fagpolitisk dialog om temaene som berøres i disse høringene.