Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Interesse for brukermedvirkning? FFO søker prosjektleder

Interesse for brukermedvirkning? FFO søker prosjektleder

Vil du jobbe med å utvikle brukermedvirkning i FFO? Vi søker deg som har interesse, kunnskap og gjerne erfaring fra brukermedvirkning. 

Brukermedvirkning er et lovfestet prinsipp i både forvaltning og tjenesteapparat. Både FFO og medlemsorganisasjonene opplever en sterk pågang og etterspørsel om å «levere» brukermedvirkere på svært mange områder. FFO må ruste opp sitt organisasjonsapparat for å systematisk kunne levere, skolere og følge opp våre brukermedvirkere innen forvaltning, tjenesteapparat og forskning – nasjonalt og lokalt. Til dette arbeidet har FFO fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen over tre år. Vi søker derfor nå en prosjektleder til arbeidet. Du vil få ansvar for en etterspurt og strategisk viktig innsats i FFO. God brukermedvirkning bidrar til å utvikle gode tilbud og tjenester!

Arbeidsoppgaver

Brukermedvirkning etterspørres både nasjonal og lokalt, og på stadig flere områder. FFO har brukermedvirkere i kommunale og fylkeskommunale råd, på spesialiserte områder som NAV, helsetjenesten, transport, utdanning (Statped) og forskning. Det er nødvendig for oss å utvikle bedre rutiner og systemer for oppnevning, opplæring, oppfølging og evaluering. Det blir nå etablert et prosjekt for dette utviklingsarbeidet, sentralt plassert i organisasjonen. Prosjektleder vil måtte ha kontakt med FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag og tjenesteapparat og forvaltning i prosessen.

Anslagsvis er det til enhver tid behov for minst 3000 brukermedvirkere utpekt fra FFO. Hvordan får vi de beste, hvilken opplæring skal vi gi dem, og hvordan følger vi dem opp? Dette er det prosjektleders oppgave å utrede og finne egnede metoder og rutiner for.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har interesse, kunnskap og gjerne erfaring fra brukermedvirkning. Erfaring med utviklingsarbeid og prosjektarbeid/-ledelse ser vi som viktig. I tillegg vil vi forvente at du har:

  • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
  • Kjennskap til frivillige/ideelle organisasjoner og deres rolle i politikk- og samfunnspåvirkning
  • Kunnskap om norsk forvaltning

Egenskaper

Personlig egnethet for denne stillingen vil for oss være svært viktig. Som prosjektleder forventer vi at du kan ta en lederrolle – samtidig som du også jobber godt i team. Evne til å ta initiativ, ha gjennomføringsevne og være løsningsorientert vil være nødvendige egenskaper.

I tillegg forventer vi at du:

  • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
  • Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Som en interessepolitisk paraplyorganisasjon av og for funksjonshemmede og kronisk syke er det selvsagt naturlig for oss å oppfordre kandidater fra de grupper vi representerer til å søke stillingen.

Om FFO

FFO er i startfasen av et organisasjonsutviklingsprosjekt. Våre 82 medlemsorganisasjoner forventer mye av oss, og brukermedvirkning er et viktig strategisk satsingsområde.

FFOs sekretariat har 20 medarbeidere og et godt og engasjerende arbeidsmiljø. FFO er en IA-bedrift og holder til i hyggelige, tilgjengelige lokaler i Oslo sentrum.

Kort om stillingen

Tiltredelse: Snarest mulig

Lønn: Etter avtale

Frist: 8. september

Søknad sendes organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø eller generalskertær Lilly Ann Elvestad